Login

Hydrotheek

help
Sallandse Heuvelrug : beknopte analyse van het watersysteem en een verkenning naar effecten van hydrologische maatregelen voor het beheerplan Natura2000 Sallandse Heuvelrug [Boek]
Waterschap Groot Salland \ 2009
Eind 2008 is een werkgroep onder leiding van DLG gestart met het opstellen van het beheerplan voor het Natura2000 gebied de Sallandse Heuvelrug. De waterhuishouding vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de (grond)watergerelatee ...
help
Infiltratieproeven op het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort uitgevoerd in 1997 - 1998 [Boek]
Gemeente Zwolle \ Waterschap Groot Salland \ 1998
In 1997 en 1998 hebben het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle een aantal infiltratieproeven uitgevoerd. Het doel van de infiltratieproeven is om de mogelijkheden van infiltratie voor het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort te onderzoe ...
help
Veelzijdige varianten : inspiratieboek voor de herinrichting van waterlopen in West-Overijssel [Boek]
Waterschap Groot Salland \ cop. 2009
Het waterschap Groot Salland werkt aan het op orde krijgen van het watersysteem. Watergangen worden heringericht om ruimte te geven aan water, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt. Dit zijn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.