Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Boetelerveld : werking van het watersysteem en effecten van hydrologische maatregelen [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ 2009
  Als gevolg van de plaats in het watersysteem, de bodemopbouw en de klimatologische omstandigheden, zakken de grondwaterstanden in en rondom het Boetelerveld net als op vele andere plaatsen in Salland, in het vroege voorjaar, gemiddeld in maart april ...
  help
  Casestudie retentiewonen gemeente Dalfsen [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ Adviesplek Retentiewonen \ 2008
  Overijssel krijgt zeer waarschijnlijk binnen een jaar de wereldprimeur van een totaal nieuwe vorm van wonen op en met water. Het gaat om woningen die onder normale omstandigheden op de grond staan, maar gaan drijven zodra die grond nodig is om overto ...
  help
  Drops of inspiration for cooperation in regional water management in South Africa and The Netherlands : final report, formulation phase [Boek]
  Wetterskip Fryslân \ Waterschap Groot Salland \ Unie van Waterschappen \ 2005
  In 2004 the Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) in South Africa and the Dutch Water Boards Fryslan and Groot Salland and the Unie van Waterschappen started a “Formulation phase” to investigate possibilities for establishing a cooperation ...
  help
  Handboek dijkbewaking : een samenwerking van Waterschap Groot Salland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Veluwe, Waterschap Peel en Maasvallei, Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ 2004
  help
  Infiltratieproeven op het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort uitgevoerd in 1997 - 1998 [Boek]
  Gemeente Zwolle \ Waterschap Groot Salland \ 1998
  In 1997 en 1998 hebben het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle een aantal infiltratieproeven uitgevoerd. Het doel van de infiltratieproeven is om de mogelijkheden van infiltratie voor het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort te onderzoe ...
  help
  Jaarverslag oppervlaktewaterkwaliteit ... / Waterschap Groot Salland [Jaarverslag, serie]
  Waterschap Groot Salland \ [?]-
  In 2006 is door het Waterschap Groot Salland routinematig fysisch-chemisch en biologisch onderzoek uitgevoerd in de belangrijkste oppervlaktewateren van het beheersgebied. Hoofddoel van dit onderzoek is het in beeld krijgen van de oppervlaktewaterkwa ...
  help
  Sallandse Heuvelrug : beknopte analyse van het watersysteem en een verkenning naar effecten van hydrologische maatregelen voor het beheerplan Natura2000 Sallandse Heuvelrug [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ 2009
  Eind 2008 is een werkgroep onder leiding van DLG gestart met het opstellen van het beheerplan voor het Natura2000 gebied de Sallandse Heuvelrug. De waterhuishouding vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de (grond)watergerelatee ...
  help
  Stroomgebiedsanalyse Noordwest-Overijssel : het streven in beeld [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ 2000
  help
  Veelzijdige varianten : inspiratieboek voor de herinrichting van waterlopen in West-Overijssel [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ cop. 2009
  Het waterschap Groot Salland werkt aan het op orde krijgen van het watersysteem. Watergangen worden heringericht om ruimte te geven aan water, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt. Dit zijn ...
  help
  Verwerking en afzet zuiveringsslib... / Groot Salland Waterschap [Serie]
  Waterschap Groot Salland \ 1997
  help
  Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Groot Salland [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ [2010]
  Het waterbeheerplan is het resultaat van samenwerking in het gebied, dat het deelstroomgebied Rijn-Oost omvat. Dat wordt beheerd door de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Om te voldoen aan ...
  help
  De digitale watertoets [Website]
  Waterschap Groot Salland \ [ca. 2009]
  Website voor de digitale watertoets: deze site helpt de bezoeker bij het doorlopen van de watertoets, die een verplicht onderdeel is van bestemmingsplanprocedures. Via deze site kunt u direct zien of in uw plan voldoende rekening is gehouden met de w ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.