Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
  Berekening van de verticale druk op een leiding bij een onderheide constructie.
  help
  Onderzoek naar de toestand van de kade van de Haarlemmermeerpolder [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1971]
  In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Haarlemmermeerpolder. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij dwarsprofielen zijn gemeten, tevens werden de bestaande hydrologisch ...
  help
  Golfoploopmeting met een 18-punts stappenhaak [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1978
  Werkgroep 1 (golfproblemen bij dijken) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft in haar programma voor onderzoek verdere golfoploopmetingen in het prototype aanbevolen om een indicatie van eventuele schaaleffecten bij modelonderz ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de polder Giethoorn [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden rond de polder Giethoorn, behorend tot het Waterschap Vollenhove. Het onderzoek is beperkt gebleven tot een verkenning en het maken van ...
  help
  Rapport voorwerkgroep probabilistische methode [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1979
  De in de laatste jaren sterk toegenomen kennis op grondmechanisch en waterloopkundig gebied, doet de vraag rijzen of voor het ontwerp van dijken een algemeen geldende ontwerpfilosofie kan worden opgesteld, waaruit ontwerpregels kunnen worden gegeven, ...
  help
  Veiligheidsbeschouwing sluis te Vlaardingen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1983
  Voor een nieuw te bouwen keer- of schutsluis in de Deltakering te Vlaardingen wordt de invloed beschouwd van het sluitpeil en van de organisatie van bediening op de veiligheid van de kering.
  help
  Instructie TAW-metingen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1981
  Langs de Nederlandse kust worden door of vanwege de Rijkswaterstaat en de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) metingen verricht, de z.g. TAW-metingen. Het primaire doel van deze metingen is te beschikken over voldoende gegevens om ...
  help
  [Nota inzake de stabiliteit van buitentaluds van kaden langs de Schermerboezem] [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
  Deze kanalen zouden moeten worden verdiept met ongeveer 3 meter (in de meeste gevallen de bodem van NAP-28 naar NAP-33m). De vraag is, in welke mate ze ook kunnen worden verbreed ten koste van het voorland en het onderwatertalud van de polderkaden zo ...
  help
  Proef met Enka-matten ter verdediging van buitentaluds langs de Grecht [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1971
  De proef met Enka-matten heeft plaatsgevonden op boezemkaden langs de Grecht. De Grecht behoort tot het boezemwater van het Grootwaterschap van Woerden. Om de gedragingen van de proefstukken te kunnen onderzoeken zijn verplaatsingsmetingen gedaan, is ...
  help
  Invloed van de graverij van muskusratten op waterkeringen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1981
  Inventarisatie TAW schade aan dijken
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Bloemendalerpolder [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1972]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden van de Bloemendaler polder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Amstelland. Er is een uitgebreide verkenning uitgevoerd. Tevens zijn ...
  help
  Geo-elektrisch onderzoek in verband met verhoging van de Koegraszeedijk bij Den Helder [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1975]
  Op verzoek van de Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is ten behoeve van de voorbereiding van de plannen tot verhoging in de Koegraszeedijk te Den Helder, door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd. Het ...
  help
  Ervaringen met taludbekledingen - Dl. 1: Rivierdijken [Boek]
  Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1973
  De taluds van waterkeringen worden meestal door een grasmat beschermd tegen erosie. In het verleden bleek de grasmat niet altijd te voldoen en gaat men over op zwaardere bekledingen. Er zijn verschillende soorten materialen en constructies voor toege ...
  help
  Herwense inlaagdijk : bepaling doorlatenheid kleilagen in uiterwaard [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1977
  Het is gebleken dat de doorlatendheid van kleilagen aan het oppervlak zo inhomogeen is dat bepaling daarvan aan kleine grondmonsters niet goed mogelijk is. In het kader van de voorbereiding van verbeteringen aan de Herwense Inlaagdijk zijn daarom een ...
  help
  Onderzoek naar de toestand van de Purmerringdijk [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
  Een onderzoek is ingesteld naar de kwaliteit en de stabiliteit van de Purmerringdijk. Door de Provinciale Waterstaat zijn dwarsprofielen gemeten. Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen heeft in enkele van deze profielen handboringen verricht. Teven ...
  help
  Interne notitie t.b.v. de subwerkgroep "Leidraad duinafslag " : stabiliteit van het grensprofiel tijdens een superstormvloed [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1983
  Naar aanleiding van de vraag hoe stabiel het binnentalud van het grensprofiel van een duin is tijdens een superstormvloed is het volgende onderzoek verricht. Met behulp van het computerprogramma SOFIA 104 (Verruijt) is het waterstandsverloop in het d ...
  help
  Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van januari 1982 [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1982
  help
  Beschouwingen over een maatgevende boezemstand in het Hoogheemraadschap van Delfland [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1974]
  In het kader van het systematisch onderzoek wordt de veiligheid van de boezemkaden onder andere bepaald bij een zogenaamde maatgevende boezemwaterstand. In het algemeen is hiervoor in Delfland een peil van N.A.P. - 0,15 m vastgesteld. Slechts op plaa ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Schieveen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1973]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Schieveen, behorend tot het Hoogheemraadschap van Delfland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij dwarsprofielen zijn ge ...
  help
  Onderzoek naar de toestand van de kade van de polder Vockestaert (de voormalige Noord-Kethelpolder, Lage Abtwoudsche polder, Holierhoekse en Zouteveense polder en de Kerkpolder) [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1972]
  In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de oostelijke kade van de Polder Vockestaert langs de Delftse Schie. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij dwarsprofielen zijn gemeten, tevens werden ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.