Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Populatieontwikkeling en veiligheid : nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Een robuuste Kleine Beerze : deel 1: visie [Boek]
  Waterschap De Dommel \ DHV \
  In dit rapport staat de visie van Waterschap De Dommel op beekherstel van de Kleine Beerze tussen Vessem en Landgoed Baest. Met deze visie wordt invulling gegeven aan een groot aantal waterdoelstellingen die in dit gebied zijn neergelegd: beekherstel ...
  help
  PlanMER water(beheer)plannen 2010-2015 [Boek]
  DHV \ 2008
  In de Decembernota 2006 is vastgesteld dat rijk, provincies en waterschappen in december 2008 beschikken over een bestuurlijk geaccordeerd ontwerp waterplan. Provincie Zuid-Holland heeft daarom haar waterhuishoudingsplan vernieuwd. De Zuid-Hollandse ...
  help
  Waterberging in de stad : een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap [Boek]
  DHV \ Waterschap Vallei & Eem \ BasText \ 2004
  Deze brochure gaat in op het samenwerken aan waterberging in de stad, om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. In stedelijk gebied is het soms een probleem voldoende ruimte te vinden voor het bergen van water. Het is van belang dat het waterscha ...
  help
  WaddenWerken : een veilige kering die meegroeit met de zee : inzending marktverkenning Afsluitdijk [Boek]
  Fiselier, J. \ Braber, M. den \ Vries, M. de \ Ronde, J. de \ Dijkema, K. \ Smit, C. \ Dankers, N. \ Baptist, M. \ Asjes, J. \ Duin, W. van \ DHV \ 2008
  Het kabinet neemt waarschijnlijk nog deze regeerperiode een beslissing over de toekomst van de Afsluitdijk. Marktpartijen mogen daarover ideeën indienen. Dit is het voorstel van DHV, met bijdragen van Wageningen IMARES en Bureau Alle Hosper. De dijk ...
  help
  Deelstroomgebiedvisies in het werkgebied Zuid-Holland Zuid : voorontwerp [Boek]
  DHV \ Projectgroep Deelstroomgebiedvisies in het werkgebied Zuid-Holland Zuid \ 2002
  help
  Nereda - kostenbesparend zuiveren [Boek]
  DHV \
  Nereda is een nieuwe biologische zuiveringstechniek van DHV voor zowel huishoudelijk als industriële afvalwaterbehandeling. Op het gebied van investeringen, operationele kosten, ruimtebeslag en duurzaamheid kent Nereda grote voordelen ten opzichte va ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.