Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Invloed van nitrificatieremmers bij bouwland op zandgrond op de kwaliteit van het grondwater Droevendaal...\Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding [Serie]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1987-
  Van 3 achtereenvolgende jaren (1985, '86, '87) is het onderzoek beschreven naar de invloed van nitrificatieremmers op de gewasproductie en op de waterkwaliteit. Op het Proefterrein Droevendaal van het CABO zijn veldjes aangelegd om deze invloed te on ...
  help
  Voortgezet onderzoek kanaal Waddinxveen - Voorburg [Boek]
  Waterloopkundig Laboratorium \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ Ingenieurs- en Architectenbureau van Hasselt en de Koning, Haskoning B.V. \ 1981
  ICW Haskoning WL onderzoek wateraanvoer ter bestrijding van verzilting
  help
  Ontwateringsproef Eemland : beschrijving van de resultaten van het proefobject Bunschoten [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ Consulentschap voor Bodem- en Bemestingsaangelegenheden \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1973
  help
  Ontwerptechnische aspecten van waterbeheersingsplannen [Boek]
  Visser, W.C. \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ [ca. 1967]
  ICW drainageonderzoek, werkgroep ontwerptechniek
  help
  Hydrologie en waterkwaliteit van Midden West-Nederland [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1976
  help
  Frequentieverdeling van de grondwaterdiepte in het gebied van de Lunterse beek en de invloed hiervan op de opbrengst-depressies [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1961
  Verband tussen grondwaterstand en gewasproductie; een statistische analyse in een stroomgebied in de Gelderse Vallei
  help
  Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1982
  Verslag van een reeks onderzoekingen naar hydrologische processen (met name eutrofiering, oftewel "voedselrijk worden" en verzilting) die de kwaliteit van het oppervlaktewater in dit gebied beinvloeden
  help
  Symposium waterhuishoudkundig onderzoek : van beheersing tot beheer [Congresverslag]
  Feddes, R.A. \ Molen, W.H. van der \ Schilfgaarde, J. van \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1987
  Symposium ter gelegenheid van het afscheid van J. Wesseling, ICW
  help
  Wateraanvoerbehoefte Zuidhollandse eilanden en waarden : peilbeheersing en bestrijding van de verzilting [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ [1989]
  ICW onderzoek waterbehoefte verzoeting Hoeksche Waard, Voorne-Putten
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.