Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
  help
  Werkwijzer OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ HKV lijn in water \ Sterk consulting : bureau voor water- en omgevingsvraagstukken \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de handleiding van de methodiek. Er is tevens een rapport met de achtergronden (r ...
  help
  OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de achtergrond van de methodiek. Er is tevens een handleiding (rapport 2007.10). ...
  help
  Verdrogingskaart van Nederland : landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden ... [Tijdschrift]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Interprovinciaal Overleg \ 1995-2000
  Verdrogingskaarten van Nederland uit 1998 en 2000. De kaart 2000 bevat een standaard-, actie-, herstel- en typekaart en is daarmee voor wat betreft zijn opzet vrijwel geheel vergelijkbaar met de kaart uit 1998. De enige wijziging in de systematiek di ...
  help
  Meting en bemonstering van afvalwater [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1991
  help
  Integratie van milieuwinst in urgentiebeoordeling waterbodemsanering : met toepassing op Benedenrivierengebied [Boek]
  Schmidt, C.A. \ Besten, P.J. den \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2001
  help
  Isoproturon en chloortoluron in de Rijn : een statusrapport over de verhoogde gehalten van twee bestrijdingsmiddelen in het Rijnwater, in de periode oktober 2000 - april 2002 [Boek]
  Breukel, R.A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2002
  Drinkwaterbedrijven hebben in de periode 2001-2002 meermalen de onttrekking van Rijn-oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater gestopt in verband met te hoge gehalten aan de herbiciden isoproturon en chloortoluron. Op verzoek van het minister ...
  help
  Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland: situatierapport 'Stedelijk Afvalwater' ex art 16, Richtlijn 91/271/EEG [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2004
  Voor een schoon milieu moet het afvalwater zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit streven in alle lidstaten van de Europese Unie te bevorderen, is in 1991 de zogenaamde Richtlijn stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG) van kracht ...
  help
  Ontwerp evaluatienota water 1993 : aanvullende beleidsmaatregelen en financiering 1994 - 1998 [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Rijkswaterstaat \ 1993
  help
  Nader onderzoek waterbodem Zuidrand : evaluatierapport Nieuwe Merwede [Boek]
  Rijkswaterstaat. Directie Zuid-Holland \ Rijkswaterstaat. Directie Zuid-Holland \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1993
  help
  MLAEM - NAGROM - REGIS, 11 april 1995 [Congresverslag]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ [1995]
  help
  Achtergrondnota toekomst voor water [Boek]
  Nederland. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat \ Nederland. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1996
  help
  De nota 'Toekomst voor water' in het kort : diagnose en prognose [Boek]
  Direct Dutch \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ [ca. 1998]
  help
  Evaluatie van het onderzoekprogramma "RWZI 2000" [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1994
  help
  Verslag hoogwater 1995 : evaluatie van de berichtgeving door het RIZA [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1995
  help
  Watersysteemverkenningen: de druppels op een rij [Boek]
  Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ [ca. 1998]
  help
  Hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijkswaterstaat \ 1996
  help
  Future for water : Dutch aquatic outlook 1996 [Boek]
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ 1996
  help
  New deal with an old enemy : water management in the Netherlands : past, present and future [Boek]
  Bouma, J. \ Driel, M. van \ Roukema, M. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1999
  help
  Proceedings of the international workshop monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management, 20-23 september 1994, Beekbergen, The Netherlands [Congresverslag]
  Adriaanse, M. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.