Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
  Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
  help
  Een orientatie naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van schade vast te stellen aan bossen als gevolg van grondwaterwinning [Boek]
  Staatsbosbeheer \ 1985
  help
  Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied (25) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  De essentie van het Drentsche Aa-gebied is dat het een gevarieerd beekdallandschap is, met een brede schakering aan habitattypen die vaak mozaïekvormig in het landschap zijn gerangschikt. De meeste habitattypen zijn gebonden aan beekdalen en beekdalf ...
  help
  Beheersvisie Kievitsbloemterreinen [Boek]
  Staatsbosbeheer \ Provincie Overijssel \ 1984
  Een natuurmonument "de kievitsbloemterreinen" maakt deel uit van de oostelijke uiterwaarden van het Zwarte water en de Overijsselsche Vecht tussen Basselt en Zwolle. Bij beschikking d.d. 01-02-1977 en 09-04-1980 werden de Kievitsbloemterreinen onder ...
  help
  Prijsvraag Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersland : juryrapport [Boek]
  Staatsbosbeheer \ [ca. 2010]
  Het nieuwe natuuractiviteitencentrum moet een bijzonder en voorbeeldig centrum worden, naar architectonisch ontwerp, functies en relatie het omringende landschap. Staatsbosbeheer heeft met het uitschrijven van deze openbare prijsvraag een zo breed mo ...
  help
  Olie verontreiniging Biesbosch : NA 27 - 12 - 1970 : gezamenlijk rapport van de Studiegroep Olie [Boek]
  Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ Staatsbosbeheer \ Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek \ [ca. 1970]
  help
  De bepaling van de maatgevende afvoer uit bos- en natuurgebieden [Boek]
  Staatsbosbeheer \ 1990
  help
  West-Brabant rivierenland [Boek]
  Staatsbosbeheer \ 2000
  help
  'In de ogen van de otter' : verslag van tweedaagse seminar over natuurontwikkeling in laagveengebieden, 17 oktober 2000: Rottige Meenthe, De Weerribben, De Wieden, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud, 18 oktober 2000: Alde Feanen, Hotel Restaurant Princenhof, Eernewoude [Congresverslag]
  Staatsbosbeheer \ It Fryske Gea \ 2000
  Mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Organisatie in handen van Staatsbosbeheer
  help
  Lonkend rivierenland, klaar voor de toekomst : maatregelen van Staatsbosbeheer voor een veilig en aantrekkelijk rivierengebied [Boek]
  Postma, R. \ Staatsbosbeheer \ 2003
  help
  Lonkend rivierenland : visie van Staatsbosbeheer op de rivieren [Boek]
  Staatsbosbeheer \ 2003
  help
  Dans met de zee : duurzaam leven in laag-Nederland : visie van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten [Boek]
  Staatsbosbeheer \ Natuurmonumenten \ 2008
  Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben een visie ontwikkeld voor duurzaam leven in laag-Nederland. De visie bestrijkt de Noordzeekust, de Wadden, de Zuidwestelijke Delta, polders in laag-Nederland en de grote rivieren. Uitgangspunt in 'Dans met d ...
  help
  Vreemde zomergasten : Texel - Moksloot 1993 : [Moksloot - project natuurontwikkeling in de duinen van Texel] [Boek]
  Fey, T. \ Staatsbosbeheer \ 1994
  help
  Natuurlijke veiligheid : visie op de Rijntakken in het perspectief van stromende berging [Boek]
  Staatsbosbeheer \ Staatsbosbeheer \ 1999
  help
  Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen (78) [Boek]
  Kuil, Rogier \ Janssen, Harm \ Woudenberg, Saskia \ Vera, Frans \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
  help
  Natura 2000-beheerplan Elperstroom (28) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Elperstroom. Het is een klein beekdal gelegen in de bovenloop van het beekdalsysteem van de Beiler – c.q. Westerborkerstroom. Het maakt onderdeel uit van het esdorpenenlandschap zoals dat eeuw ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Strabrechtse Heide en Beuven (137) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  De Strabrechtse Heide, tussen Heeze en Someren, is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Noord-Brabant. Van bijzondere betekenis is de nagenoeg intacte overgang van de heide naar het beekdal van de Kleine Dommel en de aanwezigheid van de l ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Donkse Laagten (107) [Boek]
  Sleeking, Renze \ Woudenberg, Saskia \ Schrijvers, Marcel \ Bilius, Marion \ Dorland, Edu \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
  Het gebied Donkse Laagten maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden: Natura 2000. Het Natura 2000-beheerplan voor Donkse Laagten maakt duidelijk om welke bijzondere natuurdoelen het in dit gebied gaat. Het beheerplan vert ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.