Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
  Oorspronkelijk was het onderwerp van de leidraad de toepassing van asfalt als dijkbekledingsmateriaal. Hoewel deze teneur nog steeds merkbaar is, wordt in de uiteindelijke versie een veel ruimer gebied bestreken, namelijk alle waterbouwkundige toepas ...
  help
  Leidraad kunstwerken [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2003
  help
  Leidraad voor het leggen & beheren en opruimen van kabels in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1971]
  In toenemende mate worden bij de beheerders van waterkeringen aanvragen ingediend tot het leggen van kabels in waterkeringen. Aangezien het leggen, repareren en opruimen van kabels onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen van waterkerin ...
  help
  Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1971
  In en nabij vele dijken en kaden in Nederland treft men vloeistofleidingen aan. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen nadelig beïnvloeden en breuk van een leiding kan zelfs een ramp veroorzaken. Mede omdat in de laatste de ...
  help
  Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
  TAW wildschade inventarisatie
  help
  Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1986]
  TAW brochure met richtlijnen voor natuurtechnisch en landbouwkundig beheer, bedoeld voor ontwerpers en beheerders van dijken en boeren en natuurbeschermers die met rivierdijkgrasland te maken hebben.
  help
  Handreiking visie-ontwikkeling : keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking [Boek]
  Nieuwenhuijze, L. van \ Dooren, N. van \ Horn, L. ten \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1994
  help
  Handreiking inventarisatie en waardering LNC-aspecten : een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking [Boek]
  Nieuwenhuijze, L. van \ Dooren, N. van \ Horn, L. ten \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1994
  LNC staat voor Landschap, natuur en cultuur
  help
  Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1971
  In en nabij vele dijken en kaden in Nederland treft men vloeistofleidingen aan. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen nadelig beïnvloeden en breuk van een leiding kan zelfs een ramp veroorzaken. Mede omdat in de laatste de ...
  help
  Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1973
  In en nabij vele waterkeringen in Nederland treft men gasleidingen aan. Ze kunnen onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen nadelig beïnvloeden en breuk van een leiding kan zelfs een ramp veroorzaken. Mede door de vondst van het aardgas, ...
  help
  Leidraad zee- en meerdijken [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1999
  Sinds het verschijnen van het rapport van de Deltacommissie (1960) is er geen landelijke richtlijn voor het ontwerpen van zeedijken uitgebracht. Voor meerdijken heeft nooit een specifieke ontwerp-richtlijn bestaan. De Technische Adviescommissie voor ...
  help
  Technisch rapport geotechnische classificatie van veen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1996
  Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis ...
  help
  Hoogwaterverslag 1993 : de toestand van de bandijken tijdens het hoogwater van december 1993 : resultaten van een inventarisatie bij de rivierdijkbeheerders [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1994
  Toestand van de dijken tijdens hoogwater 1993. Het verslag is ingedeeld naar de dijken van: Rijn, Waal, IJssel en Maas en daarbinnen de dijkbeheerders.
  help
  Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1976
  In deze leidraad worden richtlijnen aangegeven waaraan kunstwerken en constructies die voor de eerder genoemde infrastructurele voorzieningen nodig zijn, moeten worden getoetst, opdat de waterkering ter plaatse voldoet aan de hiervoor geformuleerde v ...
  help
  Leidraad bij bodemonderzoek in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1988
  Deze leidraad van de TAW geeft een overzicht van de gevolgen voor waterkeringen van nabij uitgevoerd bodemonderzoek. Gericht op Nederlandse omstandigheden wordt gewezen op een aantal mogelijke negatieve gevolgen en worden aanbevelingen gedaan om deze ...
  help
  Water tegen de dijk 1993 : de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993 [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1994
  help
  Technisch rapport kistdammen en diepwanden in waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2004
  Het Technisch Rapport Kistdammen is een aanvulling op de bestaande leidraden en rapporten, met name de Leidraad Kunstwerken en het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies. Op systematische wijze worden de diverse aspecten van het ontwerpproc ...
  help
  Technisch rapport waterspanningen bij dijken [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2004
  Het Technisch Rapport Waterspanningen geeft als aanvulling op en verdieping van het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, richtlijnen, aandachtspunten en waarschuwingen bij het vaststellen van de schematisering van relevante waterspanning ...
  help
  Technisch rapport waterkerende grondconstructies : geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2001
  help
  Grondslagen voor waterkeren [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1998
  Waterkeren gaat in de eerste plaats over veiligheid. Maar in de besluitvorming over waterkeringen spelen veel meer aspecten een rol. Bij alle beslissingen worden ook economische, milieu-, cultuur-historische en andere maatschappelijke belangen meegew ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.