Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
help
Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten - Opheusden [Boek]
Mulder, J.R. \ Overkamp, E.T.M. \ Brouwer, F. \ 1992
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is van juli 1990 tot december 1991 een abiotisch en biotisch onderzoek uitgevoerd in het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. Het onderzoek (fase 2) bouwt voort op de aanbevelingen die in fase 1 ...
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
help
Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2 : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Brouwer, F. \ Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 2002
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied, met bodem- en grondwatertrappenkaart. Voor een gedeelte (nl. de Horstermeepolder) is tevens een humusvormen- en een vegetatiekaart ontwikkeld. Dit alles in opdracht van DLG Noord-Holland
help
De bodem- en grondwatertrappenkaart 1:10000 en de hydrologie van Schouwen-West \ Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Artikel]
Pleijter, G. \ Boersma, O. \ Brouwer, F. \ 2003
help
De bodemgesteldheid van de deelgebieden Blokzijl-Vollenhove en Blankenham-Kuinre in het landinrichtingsproject Noordwest-Overijssel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Stolp, J. \ Brouwer, F. \ 1999
help
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Uden-Veghel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Leenders, W.H. \ Brouwer, F. \ 1999
help
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele - Pleegste : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Brouwer, F. \ 1999
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Heeten - Nieuw Heeten : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Brouwer, F. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.