Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrologische gevolgen van polderpeilverlaging in de Trijegaasterveenpolder [Boek]
Janssen, F.B. \ 1988
help
Hydrologisch onderzoek Rottige Meente : een kwantitatief onderzoek naar de effecten van polderpeilveranderingen in en rond het natuurreservaat Rottige Meente in de ruilverkaveling "Echtenaar- en Groote Veenpolder" [Boek]
Janssen, F.B. \ 1985
De Rottige Meente maakt deel uit van een groot laagveengebied, dat zich uitstrekt over delen van Midden- en Zuid-Friesland en de kop van Overijssel. Naar verwachting zal circa 500 ha van de totale 1200 ha worden aangewezen als relatiegebied
help
Hydrologische aspecten van de Staverense Zuidermeerpolder [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Ecohydrologisch onderzoek in de ruilverkaveling Twijzel - Buitenpost [Boek]
Janssen, F.B. \ Lammerts, E.J. \ 1988
help
Ruilverkaveling Wonseradeel - Zuid : hydrologisch onderzoek in zilte laagte nabij Cornwerd [Boek]
Janssen, F.B. \ 1990
help
Ruilverkaveling "Midden - Tjonger" : notitie inzake polder Mildam - Oudeschoot [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Ruilverkaveling Wonseradeel - Zuid : gewenste afvoernormen in de droogmakerijen [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Hydrologisch onderzoek in en rond het staatsnatuurreservaat "Rottige Meente" \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Janssen, F.B. \ 1986
help
Maaiveldsdalingen in het Friese veenweidegebied \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Hydrologisch onderzoek "De Putten" [Boek]
Janssen, F.B. \ 1992
help
Ecohydrologisch onderzoek rond Burgumermar en de Leijen [Boek]
Janssen, F.B. \ Meijer, J.E. \ 1993
help
Herinrichting "Swette - De Burd" : stand van zaken ecohydrologisch en landschapsecologisch onderzoek [Boek]
Janssen, F.B. \ 1993
help
Ecohydrologisch onderzoek in Unlan fan Jelsma en Kobbelan [Boek]
Janssen, F.B. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.