Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Derde nota waterhuishouding (1989) : de voor landinrichting relevante beleidsuitspraken [Boek]
Dessing, E.G.M. \ Kusse, P.J. \ Sleeking, A.W. \ [ca. 1990]
help
Landinrichting en verdroging : mogelijkheden voor het realiseren van verdrogingsbeleid in lopende projecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoek, R. van den \ Klaarenbeek, R. \ Kusse, P.J. \ 1992
help
Verdroging in de landinrichting \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kusse, P.J. \ 1994
Aanpak van verdrogingsproblemen is ook mogelijk in landinrichtingsprojecten die al in uitvoering zijn; schrijver illustreert dit aan het natuurreservaat Achthoven in de ruilverkaveling Vijfheerenlanden
help
Water management, an important steering factor in land development : elaboration for the Roden-Norg area \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Geraedts, J.M. \ Kusse, P.J. \ 1993
help
Landinrichting en verdroging \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kusse, P.J. \ 1991
help
Derde Nota Waterhuishouding (1989) en Supplement bij de Derde Nota Waterhuishouding (1990) : de voor landinrichting relevante beleidsuitspraken [Boek]
Dessing, E.G.M. \ Kusse, P.J. \ Sleeking, A.W. \ 1990
help
Water en milieu binnen de 21 voorontwerpen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Kusse, P.J. \ 1994
Waterhuishoudkundige maatregelen binnen landinrichtingsplannen geven invulling aan het integraal waterbeheer. Dit wordt toegelicht aan de hand van 21 landinrichtingsplannen
help
Evaluatie Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) [Boek]
Malenstein, A.G. van \ Dewachter, M.M.F. \ Kusse, P.J. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.