Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
help
Ecologische aspecten van overstroming en inundatie : literatuuronderzoek naar de gevolgen van overstroming en inundatie voor de Brabantse natuurdoeltypen [Boek]
Molen, P.C. van der \ Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant \ 2002
help
Het Bossche Broek : gebiedsanalyse en voorstellen voor schraallandbeheer [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ Geensen, T. \ 2007
Voor het Bossche Broek stelt Dienst Landelijk Gebied een inrichtingsplan op. Voordat maatregelen voor herstel van aanwezige schraalgraslanden gedaan worden, is een landschapsecologische analyse opgesteld.
help
Essche Stroom : beknopte gebiedsanalyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2007
Landschapsecologische analyse van het gebied rond de Essche Stroom, gelegen tussen Oisterwijk en Vught. Dit in het kader van vroegere bevloeiingsvelden
help
Bevloeiing en berging op Twickel : gebiedsanalyse rondom de Buitenbeek [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
Voor het bedrijf Hofstede van landgoed Twickel is voorgesteld de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. Het betreft de directe omgeving van de Buitenbeek ten westen van Beckum (Overijssel). Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van fun ...
help
Haller en Lindense Laak - een landschapsecologische analyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
De praktijk van bevloeiing was op de zandgronden zeer ruim verbreid. Doel was het tegengaan van vorstschade van de graszode, aantasting van ritnaalden, engerlingen, mollen etc. Als slib beschikbaar was, was dat welkom, zeker nadat de oorspronkelijk b ...
help
Waterbergingskansenkaart op basis van het Landschapsecohydrologisch structuurbeeld Noord-Brabant [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2004
Noord-Brabant heeft een landschapsecohydrologisch structuurbeeld laten opstellen, dat uitmondt in een waterkansenkaart. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en Dienst Landelijk Gebied
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.