Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Waternood : grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Prak, H. \ 1998
help
Waternood : working on integrated water management in rural areas \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Prak, H. \ 2002
help
Is het water naar wens? : GGOR en Waternood (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claessen, F. \ Prak, H. \ Spiers, B. \ Beugelink, G. \ 2003
Al in de derde Nota waterhuishouding uit 1990 is opgenomen dat de provincies de Gewenste Grondwater Situatie (GGS) zouden vastleggen. Deze werd gezien als grondslag voor de aanpak van de verdroging. In de vierde Nota waterhuishouding uit 1998 is GGS ...
help
HELP-2005 : uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen ten behoeve van het Waternood-instrumentarium [Boek]
Bakel, J. van \ Huinink, J. \ Prak, H. \ Bolt, F. van der \ 2005
Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, de probleem- en doelstelling en de plaats van het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Waternood. In hoofdstuk 2 wordt een kort, historisch overzicht gegeven van het onderzoek naar de relatie tussen grondwaterst ...
help
De noodzaak van integraal werken : GGOR als 'kapstokbeleid' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Prak, H. \ Beugelink, G. \ 2005
De Nederlandse waterbeheerders worden de afgelopen jaren met de regelmaat van de klok overspoeld met nieuwe beleidsthema's: verdrogingsbestrijding, het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), problemen met wateroverlast, de droogteproblemat ...
help
De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
help
De noodzaak van integraal werken: casestudie Langbroekerwetering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Prak, H. \ 2006
In een eerder artikel in H2O is uiteengezet dat een duidelijke noodzaak bestaat tot het integraal uitwerken van de diverse beleidsthema's in de watersector, met als belangrijkste basis een gedegen watersysteemanalyse. De conclusie was toen dat de Wat ...
help
Schetsschuit : een werkwijze van Dienst Landelijk Gebied - 8: Water [Boek]
Buningh, T. \ Prak, H. \ 2006
In een negental voorbeelden geeft Dienst Landelijk Gebied haar betrokkenheid bij water weer. 1. Bouwen aan een duurzaam watersysteem. 2. Heuvelland vasthouden (Zuid-Limburg). 3. Hellend zandgebied: vasthouden en verdroging bestrijden (Hezingen - Mand ...
help
Vormgeving van waterlopen in landinrichting : vroeger en straks \ Onderzoek en ontwerp ten behoeve van natuur in waterlopen : verslag minisymposium 20 maart 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Prak, H. \ 1992
help
The importance of hydrological research in designing rural water management systems as part of land development projects in the Netherlands \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Prak, H. \ 1988
help
'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
help
Waaier van waterbeelden : resultaten van de ateliers hydrologie in "Hart van Twente" en "De Leijen" : reconstructie concentratiegebieden [Boek]
Zeeman, W.P.C. \ Eijk, A.W. van \ Prak, H. \ 1999
help
Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater : een op het grondwater georienteerde aanpak voor inrichting en beheer van oppervlaktewatersystemen [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ Prak, H. \ Woudstra - Hannink, A. \ Projectgroep Waternood \ 1998
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheersingssystemen, die aansluit bij de watersysteembenadering. De waterhuishoudkundige wensen van functies vormen nu het vertrekpunt i.p.v. standaardnormen. De doelreali ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.