Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Quality control of subsurface drainage works in the Netherlands \ Drainage design and management : proceedings of the fifth national drainage symposium, December 14 - 15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1987
help
Recommendations on the use of envelopes based on experience in The Netherlands \ Proceedings 5th international drainage workshop : subsurface drainage on problematic irrigated soils : sustainability and cost effectiveness, February 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan = Actes du 5ieme seminare international sur le drainage : les problemes de drainage souterrain des sols irrigues : perennite et rentabilite, Fevrier 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
help
Geotextielen bij infiltratie? Liever iets beters : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Uitgelegd wordt waarom bij het bufferen en infiltreren van hemelwater in de bodem geotextielen vermeden dienen te worden, waarna aanbevelingen volgen indien deze toch toegepast worden
help
Keuze van omhullingsmaterialen bij drainage : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Voor de toepassing van omhullingsmaterialen zijn een paar praktische regels afgeleid uit praktijkervaringen en jarenlang onderzoek
help
Effect van doorspuiten op werking en levensduur : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (3) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Over het belang van doorspuiten van drains
help
Toepassing resultaten van onderzoek aan drainage omhullingsmaterialen : een reaktie op het proefschrift "The water acceptance of wrapped subsurface drains \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Tracing disturbances in pipe drains with a rodding tool \ ICID bulletin: irrigation, drainage and flood control / International Commission on Irrigation and Drainage - Bulletin CIID : irrigations, drainage et maitrise des crues / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1991
help
Sub-surface drains \ International water & irrigation review [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1993
help
Voorlopige aanbevelingen voor de keuze van drainage - omhullingsmaterialen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1986
help
Kwaliteitsbewaking drainagewerk : op weg naar nieuwe vormen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1986
help
General information on subsurface - drainage in the Netherlands [Boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1978
help
Kosten van rietoevers : vergelijking van kosten tussen rietoevers en traditionele oevers bij waterlopen in landinrichtingsprojecten [Boek]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ [1994]
help
Riet als oeverbescherming : milieuvriendelijk en niet duur \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.