Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veer, G. van der \ 2013
Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
help
De Stichtse Rijnlanden experimenteert met 'groene' slotenschouw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1999
In enkele gebieden rondom Woerden nemen agrariers die bezig zijn met agrarisch natuurbeheer deel aan het proefproject 'alternatief slootonderhoud door derden'. Doel is het bevorderen van natuurwaarden langs sloten zonder dat de waterafvoer in gevaar ...
help
Grondwater als leidraad oppervlaktewater : rapport UvW en Dienst Landelijk Gebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ Lammers, O. \ 1998
help
De Reggevisie : voorbeeld van een waterstrategie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Honing, H. van der \ Goossensen, F.R. \ 1997
help
Rollen, religie en de strategische keuzen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arts, M. \ Feijter, G.J. de \ Fiselier, J.L. \ 2001
Krachtenveld, procedure en regierol bij het aanwijzen en realiseren van bergingsgebieden; een vraagstuk op het raakvlak tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer.
help
Waterschappen kunnen niet meer om Waternood heen : instrumentenkoffer dwingt tot het maken van expliciete keuzes \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ Spiers, B. \ 2002
'Waternood' (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) betreft een instrumentarium voor het opstellen van het 'Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime' (GGOR), d.w.z. een nieuwe methode voor het ontwerpen van de waterhuishoudkundige ...
help
'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.