Login

Hydrotheek

help
Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
help
Vierde nota waterhuishouding en notitie wateroverlast \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeeman, W.P.C. \ 1999
help
Retentie in Overijssel : een nieuwe functie in het landelijk gebied \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Dormans, M.P. \ Geerlink, H.T. \ Groot, G. de \ 1998
help
Kosten van beplante waterlopen op zandgronden : onderzoek in Winterswijk-West \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1999
help
Van landbouwgrond naar veen(oer)moeras : hydrologisch onderzoek voor strategisch groenproject Midden-Groningen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Vreugdenhil, A. \ Fijn, R. \ 1998
help
Waternood : grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Prak, H. \ 1998
help
Waterhuishoudkundige wensen van functies \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwmans, J.M.M. \ 1998
help
Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
help
Afzetbaarheid specie mogelijk knelpunt bij realisatie natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klarenbeek, S.A. \ 1997
help
Opletten bij de aanleg van helofytenfilters op laagveen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruins Slot, E. \ Claassen, T.H.L. \ 1999
Om de natuurdoelstellingen in het laagveengebied de Rottige Meente (Friesland) te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren. Een helofytenfilter voor zuivering van het inlaatwater blijkt op veengrond niet te voldoen; daarom is besloten tot aanleg va ...
help
Zandtransport bij beekherstel \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Hydraulische aspecten van beekmeandering \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Schade en schaderisico's aan gebouwen en wegen bij polderpeilverlagingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Janssen, F. \ 1992
help
Toepassing resultaten van onderzoek aan drainage omhullingsmaterialen : een reaktie op het proefschrift "The water acceptance of wrapped subsurface drains \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Landinrichting en verdroging : mogelijkheden voor het realiseren van verdrogingsbeleid in lopende projecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoek, R. van den \ Klaarenbeek, R. \ Kusse, P.J. \ 1992
help
Twee weten meer dan een \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Gelok, A.J. \ 1992
Enige opmerkingen en aanvullingen op het artikel "Mogelijkheden voor een lagere slootschoningsfrequentie in veeweidegebieden" in Landinrichting van november 1991
help
Zuivering van oppervlaktewater door een rietpolder \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Claassen, T. \ Janssen, F. \ 1992
help
Weerstandcoefficienten en maximaal toelaatbare stroomsnelheden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vuurmans, K.J. \ Gelok, A.J. \ 1993
help
Wateraanvoerbehoefte en waterkwaliteit in het Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vogel, G.J. de \ Vries, R.F. de \ 1990
help
De waterhuishouding van de Lopikerwaard opnieuw ingericht \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Brand, M. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.