Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
help
Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
help
Geotextielen bij infiltratie? Liever iets beters : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Uitgelegd wordt waarom bij het bufferen en infiltreren van hemelwater in de bodem geotextielen vermeden dienen te worden, waarna aanbevelingen volgen indien deze toch toegepast worden
help
Keuze van omhullingsmaterialen bij drainage : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Voor de toepassing van omhullingsmaterialen zijn een paar praktische regels afgeleid uit praktijkervaringen en jarenlang onderzoek
help
Effect van doorspuiten op werking en levensduur : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (3) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Over het belang van doorspuiten van drains
help
Strakke beek wordt meanderende stroom : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bijl, L.H.C. \ Louw, L.J.M.M. de \ Tholen, J.H.M. \ 2002
Er is een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het stroomgebied van de Geleenbeek, waarin is vastgesteld dat dit stroomgebied zal worden teruggebracht tot de oorspronkelijke meandering. Deze herinrichting zal zorgen voor een grotere afvoercapaciteit van ...
help
Werkgroep berekent toename kwel door Ruimte voor de rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, H. \ Vrieze, C.G. de \ 2006
Maatregelen vanuit het project 'Ruimte voor de rivier' hebben gevolgen voor het grondwaterregime in het binnendijkse gebied. De werkgroep Grondwater heeft deze effecten geanalyseerd en in beeld gebracht
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.