Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Louw, P.G.B. de \ 2007
In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
help
The Regge River: from canalized to meandering \ Proceedings of the international conference on fluvial hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, September 3-5, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Groot, S. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ Medenblik, J. \ 2008
The Water Board Regge and Dinkel and DLG would like the Regge, a canalized river, to be a naturally meandering river once again. Designing a natural river in the Netherlands, where a strong coherence between spatial planning and water systems exists, ...
help
Landinrichting en vispassages \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Gelok, A.J. \ 1994
help
Waterbeheer en waterkering \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Vonk, J.J. \ Brandsen, P.F.J. \ 1995
help
Quality control of subsurface drainage works in the Netherlands \ Drainage design and management : proceedings of the fifth national drainage symposium, December 14 - 15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1987
help
Recommendations on the use of envelopes based on experience in The Netherlands \ Proceedings 5th international drainage workshop : subsurface drainage on problematic irrigated soils : sustainability and cost effectiveness, February 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan = Actes du 5ieme seminare international sur le drainage : les problemes de drainage souterrain des sols irrigues : perennite et rentabilite, Fevrier 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
help
Ontwikkelingen in de Nederlandse cultuurtechniek \ Bodem en maatschappij : Nederlandse Bodemkundige Vereniging, 1935 - 1960 : voordrachten van de 45e wetenschappelijke bijeenkomst 15 december 1960 te Utrecht [Hoofdstuk uit boek]
Otto, W.M. \ 1960
help
Institutional organisation of the water management in The Netherlands \ Acta gestión sostenible del agua y control de inundaciones Area Pampeana Central Bajos Submeridionales : seminario bilateral Argentino-Holandés, Abril 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina = Proceedings sustainable management of water and flood protection in the areas Pampeana Central Bajos Submeridionales : bilateral Argentine-Netherlands water seminar, April 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina [Hoofdstuk uit boek]
Zee, T. van der \ 2002
help
Ruimtelijke concepten op waterbasis \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Buuren, M. van \ 2009
Een schets van de ontwikkeling van ruimtelijke concepten voor omgaan met water maakt duidelijk dat concepten als 'water als ordenend principe' en 'de lagenbenadering' niet op zichzelf staan. Het ontstaan daarvan is terug te voeren tot een reeds (veel ...
help
Randstad in zicht; wateropgaven en ruimtelijke ontwikkeling van West-Nederland \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Buuren, M. van \ 2009
Het maken van strategische keuzen voor aanpassing van de watersystemen vergt een heldere duiding van de (ruimtelijke) wateropgaven in hun onderlinge samenhang. De in dit hoofdstuk behandelde studie 'Randstad in Zicht' (Van Buuren, Schengenga en Van N ...
help
Vormgeving van waterlopen in landinrichting : vroeger en straks \ Onderzoek en ontwerp ten behoeve van natuur in waterlopen : verslag minisymposium 20 maart 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Prak, H. \ 1992
help
Ditch banks as a conservation focus in intensively exploited peat farmland \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Melman, T.C.P. \ Strien, A.J. van \ 1993
help
Water management in the rural development project "Roden-Norg" (The Netherlands) \ Sustainable land use planning : proceedings of an international workshop, 2 - 4 September 1992, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Geraedts, J.M. \ 1994
help
Beekherstelprojecten van de Landinrichtingsdienst \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gelok, A.J. \ 1993
help
Geoptimaliseerd waterbeheer in het Espelose Broek \ Verdroging in Nederland : oorzaken, omvang en oplossingen : proceedings van het symposium gehouden op 9 september 1988 in de Jaarbeurs te Utrecht [Hoofdstuk uit boek]
Smith, T.P.R. \ 1989
help
The evaluation of the measures to improve water management in land consolidation in the Netherlands \ Land drainage : a seminar in the E.C. programme of coordination of research on land use and rural resources : Cambridge, United Kingdom, 27-31 July 1981 [Hoofdstuk uit boek]
Jong, M.H. de \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.