Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrologische gevolgen van polderpeilverlaging in de Trijegaasterveenpolder [Boek]
Janssen, F.B. \ 1988
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
help
Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
help
De visotter in Groot-Brittannie : aspecten van onderzoek, behoud en beheer : vakreis 25 augustus - 6 september 1987 [Boek]
Laar, J.A.J. van de \ 1988
help
Drainage - infiltration pilot area Valthermond : a field study concerning drain envelope materials in a former raised bog region in the Netherlands [Boek]
Dreise, G. \ Naarding, W.H. \ Rozenveld, T. \ 1988
help
Ecohydrologisch onderzoek in de ruilverkaveling Twijzel - Buitenpost [Boek]
Janssen, F.B. \ Lammerts, E.J. \ 1988
help
Cultuurtechnisch vademecum [Boek]
Cultuurtechnische Vereniging \ 1988
help
Natuurtechniek in het landinrichtingsproject Melderslo [Boek]
Stevens, H. \ 1988
help
Hydrologische inventarisatie herinrichting Leidschendam - Nootdorp [Boek]
Betuw, M.T.M. van \ 1988
help
Eindrapport Merkske-onderzoek : een ecohydrologisch onderzoek ten dienste van het natuurbeschermingsbeleid [Boek]
Redactiegroep Eindrapport Merkske Onderzoek \ 1988
Uitgebreid landschapsecologisch onderzoek, ingezet door de werkgroep inventarisatie beleidsinstrumenten en grensoverschrijdende natuurgebieden.
help
Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 5: Sloten en vaarten [Boek]
Herwaarden, G.J. van \ 1988
help
Hydrologische inventarisatie Odoorn [Boek]
Bouwhuis, H. \ 1988
help
De Groote Peel : kweekvijver voor veenmossen of natuurgebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bakker, T.W.M. \ Joosten, J.H.J. \ Poelman, A. \ 1988
Resultaten van hydrologisch en landschapsecologisch onderzoek. De relaties van de Groote Peel met zijn omgeving en de hoogveenregeneratie komen aan de orde
help
The importance of hydrological research in designing rural water management systems as part of land development projects in the Netherlands \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Prak, H. \ 1988
help
Proefprojecten voor een meer natuurlijk beheer: schaduw door beekbegeleidende beplanting \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1988
In de Gelderse Achterhoek is op enkele plaatsen gestart met zogenaamde "beekbegeleidende beplanting". Het doel is om na te gaan wat de beste manier is om langs watergangen beplantingen aan te brengen die voldoende schaduw geven en tevens de oever ver ...
help
Aanleg en beheer van houtwalbeken : integratie van waterhuishouding en beplanting noodzakelijk \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bonnema, F. \ Harmsen, C. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.