Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Gewenste toepassingen met digitale vegetatie-karteringen t.b.v. SPIN-OV - project GIS - vegetatie [Boek]
Voet, H.A.L.J. \ 1990
help
Standaardisering en opbouw digitale vegetatie-kartering t.b.v. GIS-vegetatie [Boek]
Voet, H.A.L.J. \ 1990
help
Waterkwaliteit en hydrologie : verslag van de regiobijeenkomsten 1990 [Boek]
Cultuurtechnische Vereniging \ 1990
Het verslag is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van een aantal thema's die in de meeste inleidingen naar voren zijn gekomen. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. mede voortvloeiend uit de gevoerde discussies. H ...
help
Derde nota waterhuishouding (1989) : de voor landinrichting relevante beleidsuitspraken [Boek]
Dessing, E.G.M. \ Kusse, P.J. \ Sleeking, A.W. \ [ca. 1990]
help
Grondwaterwinning in het landelijk gebied en aspecten van inrichting en beheer [Boek]
Georg, G.J.R. \ Rijsbergen, D. van \ Naaijkens, H.J.M. \ 1990
help
Wateraanvoerbehoefte en waterkwaliteit in het Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vogel, G.J. de \ Vries, R.F. de \ 1990
help
De waterhuishouding van de Lopikerwaard opnieuw ingericht \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Brand, M. \ 1990
help
Rietaanleg met uit zaad gekweekte planten : een goedkoop en volwaardig alternatief? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Warmerdam, C. \ 1990
help
Peilverlaging en duurzaam landbouwkundig gebruik in diepe veenweidegebieden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vugt, P.A. van \ 1990
help
Peilverlaging en duurzaam landbouwkundig gebruik in diepe veenweidegebieden [Congresverslag] - 2e dr.
Landinrichtingsdienst \ 1990
In 1987 is het besluit genomen om in beginsel geen subsidies meer te verstrekken voor peilverlaging in diepe veenweidegebieden. Indien peilverlaging uit bedrijfseconomische overweging minimaal gewenst is, wordt een uitzondering gemaakt
help
Ecologische structuur Krimpenerwaard [Boek]
Held, J.J. den \ 1990
help
Natuureffecten van een aantal bedrijfsmodellen voor diepe veenweidegebieden [Boek]
Held, J.J. den \ 1990
help
Ruilverkaveling Wonseradeel - Zuid : hydrologisch onderzoek in zilte laagte nabij Cornwerd [Boek]
Janssen, F.B. \ 1990
help
De doorlatendheid van de bodem in het natuurgebied "Beerzerveld" : de onverzadigde doorlatendheid van de kazige B-horizont [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ Stolte, J. \ Woesten, J.H.M. \ 1990
In het natuurgebied "Beerzerveld" is nagegaan of er veranderingen in de schijnspiegel optreden bij een verlaging van de grondwaterstand door waterwinning. Daartoe zijn grondmonsters genomen van de kazige B-horizont in PVC cilinders en is de verzadigd ...
help
Derde Nota Waterhuishouding (1989) en Supplement bij de Derde Nota Waterhuishouding (1990) : de voor landinrichting relevante beleidsuitspraken [Boek]
Dessing, E.G.M. \ Kusse, P.J. \ Sleeking, A.W. \ 1990
help
Herinrichting "Schoonebeek" : hydrologische systeembeschrijving [Boek]
Vrielink, A. \ 1990
help
Literatuurstudie naar de verandering in mechanische eigenschappen van funderingshout t.g.v. aantasting door bacterien of schimmels [Boek]
Kuilen, J.W.G. van de \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.