Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Toepassing van riet langs waterlopen [Boek]
Schippers, W. \ 1991
Oevervegetatie
help
Tracing disturbances in pipe drains with a rodding tool \ ICID bulletin: irrigation, drainage and flood control / International Commission on Irrigation and Drainage - Bulletin CIID : irrigations, drainage et maitrise des crues / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1991
help
Landinrichting en verdroging \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kusse, P.J. \ 1991
help
Landelijke gegevens waterhuishouding en verkaveling voor landinrichting (situatie 1989) [Boek]
Boer, I. de \ Keizer, A.G.M. \ Swarte, H.C.J. \ 1991
help
Tussenrapportage inzake de doorwerking van het nieuwe beleid in lopende landinrichtingsprojecten : thema verdroging [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1991
Het verrichte onderzoek beoogt in de eerste plaats inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het voorkomen, verminderen en opheffen van verdroging van gebieden met actuele en potentiële natuurwaarden.
help
Jet flushing, a method for cleaning subsurface drainage systems [Boek]
Bons, A. \ Zeijts, T. van \ 1991
help
Ecohydrologie in het Zuidelijk Westerkwartier : een landschapsecologische systeembeschrijving [Boek]
Klooker, J. \ 1991
help
Handleiding voor het gebruik van het programmapakket DIGROSEP voor het begroten van waterbeheersingsplannen [Boek]
Andre, D. \ Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1991
Handleiding Landinrichtingsdienst
help
Ecohydrologische inventarisatie landinrichtingsgebied Inkel [Boek]
Swieten, C.A. van \ 1991
Inventarisatie Landinrichtingsdienst
help
Integraal waterbeheer rond de Groote Peel \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Slijkhuis, K. \ 1991
help
Beheersovereenkomsten in veenweiden : mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Altenburg, W. \ Wymenga, E. \ 1991
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Rucphen - Hoeven : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 1991
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Helmond : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ 1991
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Lieshout : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 1991
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het Staring Centrum te Wageningen een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd in het waterwingebied Lieshout. Het doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemgesteldheid, de hu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.