Login

Hydrotheek

help
Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten - Opheusden [Boek]
Mulder, J.R. \ Overkamp, E.T.M. \ Brouwer, F. \ 1992
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is van juli 1990 tot december 1991 een abiotisch en biotisch onderzoek uitgevoerd in het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. Het onderzoek (fase 2) bouwt voort op de aanbevelingen die in fase 1 ...
help
Zandtransport bij beekherstel \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Hydraulische aspecten van beekmeandering \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Schade en schaderisico's aan gebouwen en wegen bij polderpeilverlagingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Janssen, F. \ 1992
help
Vormgeving van waterlopen in landinrichting : vroeger en straks \ Onderzoek en ontwerp ten behoeve van natuur in waterlopen : verslag minisymposium 20 maart 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Prak, H. \ 1992
help
Toepassing resultaten van onderzoek aan drainage omhullingsmaterialen : een reaktie op het proefschrift "The water acceptance of wrapped subsurface drains \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Hydro-ecologie en landinrichting \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ridder, R. \ Foekema, F. \ 1992
help
Droogteschade aan wegen bij bermbeplanting \ Wegbouwkundige werkdagen... [Artikel]
Bakker, J.W. \ Cornelissen, P. \ Putten, T.H. van \ 1992
help
Landinrichting en verdroging : mogelijkheden voor het realiseren van verdrogingsbeleid in lopende projecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoek, R. van den \ Klaarenbeek, R. \ Kusse, P.J. \ 1992
help
Twee weten meer dan een \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Gelok, A.J. \ 1992
Enige opmerkingen en aanvullingen op het artikel "Mogelijkheden voor een lagere slootschoningsfrequentie in veeweidegebieden" in Landinrichting van november 1991
help
Zuivering van oppervlaktewater door een rietpolder \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Claassen, T. \ Janssen, F. \ 1992
help
Waterbodem petgaten Noorderpark, Utrecht : verkennend onderzoek [Boek]
BKH Adviesbureau \ 1992
help
L' eau bethune naturel : een stapsgewijze funktieverandering : voorbeeldplan vierde nota 1992, idee voor de dagelijkse leefomgeving met als thema "Koersen voor het landelijk gebied" [Boek]
Berkhof, E. \ Boer, I. de \ Eekhout, M. \ 1992
help
Hydrologisch onderzoek "De Putten" [Boek]
Janssen, F.B. \ 1992
help
Hydrologisch onderzoek Noorderpark : hydrologisch onderzoek Bethunepolder [Boek]
Regt, J.L. de \ Boer, I. de \ 1992
help
Hydrologisch onderzoek Noorderpark : stroombanen grondwater : invloed landinrichtingsmaatregelen in Achttienhoven op het grondwater [Boek]
Boer, I. de \ 1992
help
Ecohydrologische- en milieu inventarisatie Hoek en Philippine : een weergave van de gegevens op het gebied van hydrologie, milieu(problemen) en vegetatie voor het landinrichtingsgebied Hoek - Philippine [Boek]
Rijzinga, E. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.