Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Ditch banks as a conservation focus in intensively exploited peat farmland \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Melman, T.C.P. \ Strien, A.J. van \ 1993
help
Beekherstelprojecten van de Landinrichtingsdienst \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gelok, A.J. \ 1993
help
Schoonwaterplan : water tussen Heuvelrug en stadsgracht \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Berg, M.C. van den \ 1993
help
Weerstandcoefficienten en maximaal toelaatbare stroomsnelheden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vuurmans, K.J. \ Gelok, A.J. \ 1993
help
Effects of jet flushing on drain performance and sustainability \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Zeijts, T. van \ Bons, A. \ 1993
help
Water management, an important steering factor in land development : elaboration for the Roden-Norg area \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Geraedts, J.M. \ Kusse, P.J. \ 1993
help
Sub-surface drains \ International water & irrigation review [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ 1993
help
Relatie tussen kwel- en wegzijgingsgebieden in het landinrichtingsproject Roden - Norg [Boek]
Massop, H.T.L. \ Wit, K.E. \ 1993
help
Hydrologisch onderzoek Noorderpark : wegzijging vanuit de Tienhovense plassen en de Noorder Maarsseveense plas naar de Bethunepolder [Boek]
Pruissen, F.G.M. van \ Boer, A. de \ Moorman, J.H.N. \ 1993
help
Ecohydrologisch onderzoek rond Burgumermar en de Leijen [Boek]
Janssen, F.B. \ Meijer, J.E. \ 1993
help
De hydrologie van Groenraven - Oost : beschrijving van het hydrologische systeem van het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost [Boek]
Berkhof, H. \ 1993
help
Landinrichting en milieu: een schone taak : een onderzoek naar maatregelen met positieve milieu-effecten met als studiegebied Nijkerk - Putten [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1993
Gebiedsinformatie landinrichting : Landinrichtingsdienst en Natuurmonumenten
help
Herinrichting "Swette - De Burd" : stand van zaken ecohydrologisch en landschapsecologisch onderzoek [Boek]
Janssen, F.B. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.