Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Water-win-st : natuur en drinkwater: twee druppels water [Boek]
Corporaal, A. \ Geerink, H. \ Groen, S. \ 1994
help
Landinrichting en vispassages \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Gelok, A.J. \ 1994
help
Water management in the rural development project "Roden-Norg" (The Netherlands) \ Sustainable land use planning : proceedings of an international workshop, 2 - 4 September 1992, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Geraedts, J.M. \ 1994
help
Verdroging in de landinrichting \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kusse, P.J. \ 1994
Aanpak van verdrogingsproblemen is ook mogelijk in landinrichtingsprojecten die al in uitvoering zijn; schrijver illustreert dit aan het natuurreservaat Achthoven in de ruilverkaveling Vijfheerenlanden
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stavenisse : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek] - Herz. uitg.
Leenders, W.H. \ 1994
help
Problematiek, normen en knelpunten bij ontwerpen waterbeheersingsplannen : discussienota waterbeheersing [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ 1994
help
Geostatistische interpolatie van de gemiddeld laagste grondwaterstand met behulp van hoogtepunten in een deel van het ruilverkavelingsgebied Aardenburg [Boek]
Stolp, J. \ Knotters, M. \ Pleijter, G. \ 1994
help
De nieuwste tinten groen : vervolgrapportage over de doorwerking van nieuw beleid uit het Natuurbeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding in landinrichtingsprojecten [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1994
help
Hydrologisch onderzoek Krimpenerwaard [Boek]
Boland, D. \ 1994
help
Kosten van rietoevers : vergelijking van kosten tussen rietoevers en traditionele oevers bij waterlopen in landinrichtingsprojecten [Boek]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ [1994]
help
Mogelijkheden voor de brakwatervegetaties in Polder Westzaan [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wirdum, G. van \ 1994
help
Environmental risks of inland water transport \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hengel, W. van \ Kruitwagen, P.G. \ 1994
help
Riet als oeverbescherming : milieuvriendelijk en niet duur \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ 1994
help
Open deur voor trekkende vissen : vispassages en landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Gelok, A.J. \ Hamelynck, J. \ 1994
help
Water en milieu binnen de 21 voorontwerpen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Kusse, P.J. \ 1994
Waterhuishoudkundige maatregelen binnen landinrichtingsplannen geven invulling aan het integraal waterbeheer. Dit wordt toegelicht aan de hand van 21 landinrichtingsplannen
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Nuland : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.