Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Waterconserverende maatregelen landgoed Hackfort [Boek]
Projectgroep Hackfort \ 1995
Deze notitie is bedoeld om de onderlinge samenhang aan te geven tussen de diverse rapporten en stukken die zijn opgesteld om de gevolgen van de opstuwing van de Baakse Beek te Hackfort en de daar voor benodigde middelen in beeld te krijgen. Verschill ...
help
Waterbeheer en waterkering \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Vonk, J.J. \ Brandsen, P.F.J. \ 1995
help
Een geohydrologische systeembeschrijving van het noordelijke deel van het herinrichtingsgebied Bergen - Schoorl [Boek]
Mulder, J.R. \ Spoelstra, J. \ 1995
help
Kolonisatie van nieuwe drinkpoelen in de landinrichting "Baarle - Nassau" : een monitoringsonderzoek naar de waarde van nieuwe drinkpoelen als voortplantingsplaats voor amfibieen en (tijdelijk) leefgebied voor andere faunagroepen in het landinrichtingsgebied Baarle - Nassau in 1994 [Boek]
Crombaghs, B. \ Stoutjesdijk, J. \ Hoogerwerf, G. \ 1995
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Aardenburg : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek [Boek]
Pleijter, G. \ 1995
help
Informatiestructuur planvorming (ISP) : ISP - vervolgproject A2 : uitwerking gegevensmodel vanuit het aspect milieu [Boek]
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden \ 1995
help
Hydrologische systeembeschrijving van het herinrichtingsgebied Enschede - Noord [Boek]
Kleijer, H. \ Cate, J.A.M. ten \ Spoelstra, J. \ 1995
help
Ecohydrologisch onderzoek in Unlan fan Jelsma en Kobbelan [Boek]
Janssen, F.B. \ 1995
help
Natuurwaarden in het Swette - gebied : ecologisch onderzoek in de herinrichting "Swette - De Burd" [Boek]
Altenburg, W. \ 1995
help
Voorbeeldplan Waterspil : peilverhoging in de ruilverkaveling Axel [Boek]
Werkgroep Waterspil \ [ca. 1995]
help
Leefgebieden van amfibieen in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen : een onderzoek naar het voorkomen en de kwaliteit van leefgebieden van amfibieen in de landinrichtingsgebieden "Reuzenhoek - Zaamslag - Axel" en "Hoek - Phillipine" in het oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen in 1994, met bijzondere aandacht voor de kamsalamander Triturus cristatus [Boek]
Crombaghs, B. \ Hoogerwerf, G. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.