Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De voorbeeldwerking van het Nannewijd \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1996
help
Verdrogingsbestrijding Oosterbos te Emmen : hydrologisch onderzoek [Boek]
Grontmij \ 1996
help
Evaluatie REGIWA - project Nannewijd : evaluatie van een samenwerkingsproces tussen 5 overheidsinstanties in een regionaal proefproject integraal waterbeheer in Friesland [Boek]
Ovaa, B.P.S.A. \ Vlist, M.J. van der \ 1996
help
Laboratoriumonderzoek naar de invloed van de verlaging van de grondwaterstand op de conditie van horizontale houten funderingsdelen (eindrapport) [Boek]
Esser, P.M. \ Buitenkamp, H.S. \ 1996
help
Uit de klei getrokken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Frenten, J. \ Kruijshoop, J. \ 1996
Vanaf april 1995 wordt hard gewerkt aan de versterking van tientallen kilometers dijk langs de Rijn, Waal, Maas en IJssel. Door het vaststellen van de Deltawet Grote riveren, die 17 wetten tijdelijk opzij zet, zijn de procedures rondom dijkversterkin ...
help
De Zoute Weide in Noord-Groningen : teelt van brakke groenten en natuurontwikkeling \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
As, D. \ Groenewolt, A. \ Vegter, U. \ 1996
Als resultaat van een haalbaarheidsonderzoek is een voorbeeldplan opgesteld waarin de teelt van brakke groenten, bv. zeekraal en zeeaster, gecombineerd wordt met brakke natuurontwikkeling in het Groninger kustgebied binnen de Waddendijk. Ruimtelijke ...
help
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Kust West Zeeuwsch - Vlaanderen : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Pleijter, G. \ 1996
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Philippine : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Leenders, W.H. \ 1996
help
Onderzoek visstand watersysteem Mark en Vliet : hoofdrapport [Boek]
Quak, J. \ Riemersma, P. \ Goeting, G.C.W.M. \ Schouten, W.J. \ 1996
help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding en natuurherstel in: De Lage Vugtpolder [Boek]
Projectteam Lage Vugtpolder \ 1996
help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding Brabantse Wal : fase 2 en 3 [Boek]
Projectteam Brabantse Wal \ 1996
Visie Natuurmonumenten
help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding en natuurherstel in: De Binnenpolder van Terheijden [Boek]
Lemmens, K. \ Schouten, G. \ IJzerman, Y. \ 1996
help
Water op peil : perspectieven van waterconservering in het zandgebied van Noord-Brabant : een agro-hydrologische analyse [Boek]
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden \ 1996
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratificeerde tweefasensteekproef en regressieschatters [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1996
help
Ecologisch beekherstel [Boek]
Laseroms, R. \ 1996
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oud-Vossemeer : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Leenders, W.H. \ 1996
help
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Hoek : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Leenders, W.H. \ 1996
help
Helofytenfilters : integratie van oppervlaktewaterzuivering, natuur en andere functies in moerassen [Boek]
Ridder, R.P. de \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.