Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De Reggevisie : voorbeeld van een waterstrategie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Honing, H. van der \ Goossensen, F.R. \ 1997
help
Afzetbaarheid specie mogelijk knelpunt bij realisatie natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klarenbeek, S.A. \ 1997
help
'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
help
Evaluatie Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) [Boek]
Malenstein, A.G. van \ Dewachter, M.M.F. \ Kusse, P.J. \ 1997
help
Kolonisatie van nieuwe drinkpoelen in de landinrichting "Baarle-Nassau" : de resultaten van de monitoring in de periode 1994 - 1996 met de nadruk op de kolonisatie door amfibieen en inrichtingsvoorstellen voor poelenaanleg in het landelijk gebied [Boek]
Crombaghs, B.H.J.M. \ Stoutjesdijk, J.J.M.R. \ 1997
help
Randverschijnselen : evaluatie deelname en inpasbaarheid DLG-experiment randenbeheer [Boek]
Jacobs, A.F.M. \ Wossink, G.A.A. \ Snoo, G.R. de \ 1997
help
Bosschade door grondwateronttrekking op de landgoederen De Leien en Eikenlust : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de gevolgen van de grondwaterstandsverlaging voor de houtbijgroei van bomen [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 1997
help
Invloed van de oppervlaktewaterstand op de grondwaterstand [Boek]
Massop, H.T.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1997
help
Invloed van vernatting op de stikstofopname van gewassen en op het stikstofoverschot van bedrijven : voorstudie naar de mogelijkheden om bij schaderegelingen rekening te houden met stikstof [Boek]
Noij, I.G.A.M. \ Aarts, H.F.M. \ Roelsma, J. \ 1997
help
Hydrologische modelstudie landinrichtingsgebied Laaghalen [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Hollanders, P.H.J. \ 1997
help
De Regge, blauwe slagader van Twente : een visie voor het jaar 2020 [Boek]
Goossensen, F.R. \ Slobbe, E.J.J. van \ Boere, E.N. \ Vlist, M.J. van der \ Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Landbouwuniversiteit Wageningen \ 1997
Inrichtingsplan Heidemij en LUW
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.