Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rivierenmagazine [Tijdschrift]
Gelderland \ \ 1998-2012
help
Grondwater als leidraad oppervlaktewater : rapport UvW en Dienst Landelijk Gebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ Lammers, O. \ 1998
help
Rekening houden met kwel bij inrichtingsmaatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ridder, R.P. de \ 1998
help
Retentie in Overijssel : een nieuwe functie in het landelijk gebied \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Dormans, M.P. \ Geerlink, H.T. \ Groot, G. de \ 1998
help
Van landbouwgrond naar veen(oer)moeras : hydrologisch onderzoek voor strategisch groenproject Midden-Groningen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Vreugdenhil, A. \ Fijn, R. \ 1998
help
Waternood : grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Prak, H. \ 1998
help
Waterhuishoudkundige wensen van functies \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwmans, J.M.M. \ 1998
help
Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
help
Herstel van natte, soortenrijke graslanden : themadag AB-DLO, in samenwerking met SC-DLO, LUW, DLG, IKC-N en Natuurmonumenten, gehouden op 6 november 1997 te Wageningen [Congresverslag]
Oomes, M.J.M. \ Korevaar, H. \ 1998
help
De waterhuishouding van het Bargerveen en het herinrichtingsgebied Schoonebeek [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Beest, J.G. te \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1998
Voor het hoogveenreservaat 'Bargerveen' en omgeving wordt een gebiedsvisie ontwikkeld in het kader van het Natuurbeleidsplan. Het herinrichtingsgebied 'Schoonebeek' is in 1990 op het voorbereidingsschema voor de landinrichting geplaatst. Het opstelle ...
help
De Jordaan : raming van landbouwkundige baten als gevolg van de voorgenomen peilaanpassingen [Boek]
Foekema, F. \ 1998
help
Retentie achter Ramspol : quick-scan naar de mogelijkheden voor waterstand-verlagende maatregelen tijdens hoge afvoeren in Overijssel ; eindrapportage juni 1998 [Boek]
Dormans, M.P. \ Geerlink, H.T. \ Groot, G. de \ 1998
help
Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater : een op het grondwater georienteerde aanpak voor inrichting en beheer van oppervlaktewatersystemen [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ Prak, H. \ Woudstra - Hannink, A. \ Projectgroep Waternood \ 1998
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheersingssystemen, die aansluit bij de watersysteembenadering. De waterhuishoudkundige wensen van functies vormen nu het vertrekpunt i.p.v. standaardnormen. De doelreali ...
help
Kosten van beplante waterlopen in Winterswijk - West : een eerste evaluatie 4 jaar na aanleg van de beplanting en een doorkijk naar de kosten op langere termijn [Boek]
Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1998
help
De Regge : blauwe slagader van Twente : een visie voor het jaar 2020 [Boek] - 2e herz. dr.
Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Jong, T.J. de \ 1998
Inrichtingsplan voor Dienst Landelijk Gebied; landschapsplan voor de loop van de Regge.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.