Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
help
De Stichtse Rijnlanden experimenteert met 'groene' slotenschouw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1999
In enkele gebieden rondom Woerden nemen agrariers die bezig zijn met agrarisch natuurbeheer deel aan het proefproject 'alternatief slootonderhoud door derden'. Doel is het bevorderen van natuurwaarden langs sloten zonder dat de waterafvoer in gevaar ...
help
Vierde nota waterhuishouding en notitie wateroverlast \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeeman, W.P.C. \ 1999
help
De rol van stikstof bij schaderegelingen bij vernatting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noij, G.J. \ 1999
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
help
Kosten van beplante waterlopen op zandgronden : onderzoek in Winterswijk-West \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1999
help
Opletten bij de aanleg van helofytenfilters op laagveen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruins Slot, E. \ Claassen, T.H.L. \ 1999
Om de natuurdoelstellingen in het laagveengebied de Rottige Meente (Friesland) te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren. Een helofytenfilter voor zuivering van het inlaatwater blijkt op veengrond niet te voldoen; daarom is besloten tot aanleg va ...
help
"Samenwerken aan natuur in het rivierengebied" [Boek]
Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ Leenders, V.F. \ 1999
In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
help
Working together with nature in the Dutch river region [Boek]
Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ 1999
In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 1: Meetprogramma [Boek]
Beest, J.G. te \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 4: Kwantitatieve hydrologische systeemanalyse [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 5: Effecten van ingrepen op de uitspoeling van stikstof en fosfor [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 6: Ecologische effectvoorspelling met NATLES [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Runhaar, J. \ 1999
help
Natuurgericht Landevaluatiesysteem (NATLES) [Boek]
Runhaar, J. \ Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
De bodemgesteldheid van de deelgebieden Blokzijl-Vollenhove en Blankenham-Kuinre in het landinrichtingsproject Noordwest-Overijssel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Stolp, J. \ Brouwer, F. \ 1999
help
Groen in en om de stad : presentatieboek met 15 groene projecten in een rode omgeving [Boek]
Hermens, S.W.M. \ Buningh, T.A. \ 1999
Dienst Landelijk Gebied is sterk betrokken bij de realisering van groen tussen steden, vaak in de vorm van landinrichtingsprojecten. Voorbeelden zijn Leidschendam en het randstadgroenstructuurproject Balij / Bieslandse Bos tussen Nootdorp en Pijnacke ...
help
Kavelruilproject Bergeijk-Keersop : een verkennende bodemkundige en hydrologische studie [Boek]
Maas, G.J. \ 1999
help
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Uden-Veghel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Leenders, W.H. \ Brouwer, F. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 1: Vooronderzoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Jong, S.P. de \ Wentink, R. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.