Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen [Boek]
Kiestra, E. \ 2000
Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigro ...
help
'In de ogen van de otter' : verslag van tweedaagse seminar over natuurontwikkeling in laagveengebieden, 17 oktober 2000: Rottige Meenthe, De Weerribben, De Wieden, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud, 18 oktober 2000: Alde Feanen, Hotel Restaurant Princenhof, Eernewoude [Congresverslag]
Staatsbosbeheer \ It Fryske Gea \ 2000
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Organisatie in handen van Staatsbosbeheer
help
Natuurontwikkeling in het Noorderpark : 5 jaar monitor onderzoek in nieuw gegraven petgaten [Boek]
Broek, T. van den \ Beltman, B. \ 2000
In opdracht van DLG, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
help
Ruimte voor Rijntakken : wat het onderzoek ons heeft geleerd [Boek]
Silva, W. \ Klijn, F. \ Dijkman, J. \ 2000
Samenvattend overzicht van de resultaten van de diverse, met name rivierkundige, deelonderzoeken die tot op heden hebben plaatsgevonden in het kader van het rivierverruimingsproject Ruimte voor Rijntakken (RvR). Dit project betreft het onderzoeken va ...
help
Gebiedsanalyse macro-niveau Holmers-Halkenbroek [Boek]
Geraedts, J. \ Veen, R. van \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.