Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Waterlandgoed Enschede : de verbeelding van het water [Boek]
Strootman, B. \ Staay, A. van der \ 2003
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het herinrichtingsgebied Schoonebeek [Boek]
Kiestra, E. \ 2003
Het gebied Schoonebeek bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot d ...
help
Hydraulisch ontwerp dubbelwerkende meetschuif bij de Gietwaterplas [Boek]
Boiten, W. \ 2003
Via de geplande meetschuif wordt water vanuit de Runde (met 7,5 ha retentie) naar de Gietwaterplas (12,5 ha oppervlakte) geleid. Van hieruit kan de glastuinbouw water ontvangen voor beregening van gewassen. Bij de plas is een zgn. waterfabriek aanwez ...
help
Is het water naar wens? : GGOR en Waternood (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claessen, F. \ Prak, H. \ Spiers, B. \ Beugelink, G. \ 2003
Al in de derde Nota waterhuishouding uit 1990 is opgenomen dat de provincies de Gewenste Grondwater Situatie (GGS) zouden vastleggen. Deze werd gezien als grondslag voor de aanpak van de verdroging. In de vierde Nota waterhuishouding uit 1998 is GGS ...
help
Toepassing Waternood in verdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck : GGOR en Waternood (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Swart, E. de \ Klaarenbeek, R. \ 2003
De Dienst Landelijk Gebied is één van de grondleggers van de Waternood-aanpak. In de rapportage waarin de aanpak werd gepresenteerd, zijn aanbevelingen gedaan om de methodiek verder te operationaliseren. Dit vormde de aanzet voor het STOWA-onderzoeks ...
help
Stromende grond : ruimte voor dynamisch grondverzet in de uiterwaarden, endrapport [Boek]
Carpay, E.A.P.M. \ 2003
help
De bodem- en grondwatertrappenkaart 1:10000 en de hydrologie van Schouwen-West \ Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Artikel]
Pleijter, G. \ Boersma, O. \ Brouwer, F. \ 2003
help
Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Kaart]
Kekem, A.J. van \ 2003
Cultuurhistorische inventarisatie, in opdracht van ROB en Landinrichtingsdienst
help
Het effect van waterbeheer op de chloride- en nutrientenbelasting van het oppervlaktewater in Polder de Noordplas - Datarapport: uitwerking van verzamelde gegeven en eerste water- en stoffenbalans [Boek]
Bardoel, T. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.