Login

Hydrotheek

help
Aanpak verdrogingsbestrijding : Groningen/Noord en Oost Drenthe [Boek]
Provincie Groningen \ 2004
In Groningen en Drenthe ontstond er behoefte aan een overzicht van de verdrogingproblematiek, om na te kunnen gaan hoe verdroging effectiever kan worden bestreden. Om die reden is in het najaar van 2002 het Verdrogingforum opgericht; een ambtelijkfor ...
help
Monitoring natuurdoelen rivierengebied : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems [Boek]
Faber, J.H. \ Leemkule, M.A. van de \ Ruiter, H.R.G. de \ 2004
Bij herinrichtingsprojecten ten behoeve van natuurontwikkeling is er een grote vraag naar inzicht in geschikte monitoringsparameters. Voor natuurdoelen op de natte en droge delen langs de rivieren in Nederland werd in het kader van het SKB-project ‘K ...
help
Sliedrechtse Biesbosch op de schop! \ De levende natuur [Artikel]
Boudewijn, T.J. \ Dam, E.M. van \ Ridder, R.P. de \ 2004
Met de afsluiting van het Haringvliet is de getijslag, de drijvende kracht van het zoetwatergetijdengebied, in de achterliggende Biesbosch sterk verminderd; deze bedraagt momenteel nog 0,55 m. Tegelijkertijd, nam als gevolg van de hoge rivierstanden ...
help
Lauwersmeer zonder snufje zout? \ De levende natuur [Artikel]
Klinken, A.C. van \ 2004
Het overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer heeft gekozen voor een geleidelijke groei naar een 'estuarien model'. De juridisch verantwoordelijke overheden beslissen in een Watervisie Lauwersmeer, wat de definitieve waterhuishouding gaat worden. Deze ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrchtingsgebied Odoorn [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 2004
In opdracht van DLG Drenthe heeft Alterra de bodemgesteldheid van landinrichting Odoorn in kaart gebracht. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3820 ha. Buiten beschouwing gelaten is een gebied van 190 ha, dat betaat uit waterlopen, bebouwing, we ...
help
Waterberging in stedelijke randzones : succes- en faalfactoren voor het in de praktijk realiseren van het planningsconcept "Blauwe Contouren" [Boek]
Gerritsen, A.L. \ 2004
Onderwerp van het rapport zijn succes- en faalfactoren bij het proces en organisatie van het in de praktijk brengen van het planningsconcept ‘Blauwe Contouren’. Dit zijn stedelijke randzones waar ruimte voor water gerealiseerd wordt in combinatie met ...
help
Waterbergingskansenkaart op basis van het Landschapsecohydrologisch structuurbeeld Noord-Brabant [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2004
Noord-Brabant heeft een landschapsecohydrologisch structuurbeeld laten opstellen, dat uitmondt in een waterkansenkaart. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en Dienst Landelijk Gebied
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.