Login

Hydrotheek

help
Regeling gebiedsgerichte bestrijding verdroging (GEBEVE) : eindrapportage [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit \ 2004
Eindrapportage van DLG over de financiering en uitvoering van verdrogingsbestrijding. In feite is het de vierde (en laatste) voortgangsrapportage. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt van alle 450 subsidie projecten (peildatum 31 december 200 ...
help
Aanpak verdrogingsbestrijding : Groningen/Noord en Oost Drenthe [Boek]
Provincie Groningen \ 2004
In Groningen en Drenthe ontstond er behoefte aan een overzicht van de verdrogingproblematiek, om na te kunnen gaan hoe verdroging effectiever kan worden bestreden. Om die reden is in het najaar van 2002 het Verdrogingforum opgericht; een ambtelijkfor ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrchtingsgebied Odoorn [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 2004
In opdracht van DLG Drenthe heeft Alterra de bodemgesteldheid van landinrichting Odoorn in kaart gebracht. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3820 ha. Buiten beschouwing gelaten is een gebied van 190 ha, dat betaat uit waterlopen, bebouwing, we ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.