Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Louw, P.G.B. de \ 2007
In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
help
Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
help
Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
Lammers, I. \ 2007
In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
help
Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
help
Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
help
Ruimtelijk kwaliteitskader : ruimte voor de rivier-projecten bij Deventer \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Nijssen, P. \ Vervoort, M. \ 2007
Naast hoogwaterstandsverlaging moeten projecten ook ruimtelijke kwaliteit realiseren. Maar wat is dat eigenlijk? Voorafgaand aan de start van planstudies naar nevengeulen bij Deventer is een 'ruimtelijk kwaliteitskader' uitgewerkt
help
Streefbeeld Erve Bokdam [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2007
Binnen het landgoed Twickel ligt het landbouwbedrijf Erve Bokdam. In samenwerking met DLG, Alterra, provincie, waterschap, regio, gemeente en landgoed is een streefbeeld gemaakt. Dit streefbeeld maakt samen met de streefbeeldenkaart deel uit van de o ...
help
Verslag en resultaten van de brede discussie zoetwatersituatie voor de landbouw in de Delta : pilot Tholen en Sint Philipsland [Boek]
TNO Bouw en Ondergrond \ 2007
Het samenwerkingsverband van TNO, WL, RIKZ en DLG heeft in 2006 in opdracht van de Deltaraad (provincies Zeeland en Noord Brabant) een brede discussie op Tholen en St. Philipsland georganiseerd. Achtergrond: het op een kier zetten van de Haringvliets ...
help
Een natuurlijk(er) waterpeilbeheer in natuurgebieden : een vanzelfsprekendheid? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schrijvers, M. \ 2007
In een niet gereguleerde, natuurlijke situatie zou in vrijwel alle gevallen het waterpeil in Nederland in de zomer gemiddeld lager staan dan in de winter en het voorjaar. De hydrologische praktijk bij natuurgebieden is echter anders. Dit artikel geef ...
help
Bespiegelingen bij de inrichting van de Eendragtspolder \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Heide, R. van der \ Tummers, L. \ 2007
Voor de Eendragtspolder (droogmakerij, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle), een gebied dat zijn functie als landbouwgebied gaat verliezen, is een nieuwe inrichting gemaakt voor een 470 ha groot gebied. Met als toekomstige bestemming recreatiegebied en ...
help
Inrichtingsplan nevengeul Afferden [Boek]
Lucassen, J. \ Reker, J. \ 2007
DLG heeft in opdracht van de Provincie Limburg een inrichtingsplan opgesteld voor de aanleg van een meestromende nevengeul te Afferden (voorheen nevengeul Sambeek-Oost genoemd). Het is één van de kansrijke maatregelen uit Zandmaas pakket II die in he ...
help
Inrichtingsplan nevengeul Baarlo [Boek]
Lucassen, J. \ Reker, J. \ 2007
DLG heeft in opdracht van de provincie Limburg een inrichtingsplan opgesteld voor de aanleg van een meestromende nevengeul te Baarlo (voorheen nevengeul Belfeld-West genoemd). Het is één van de kansrijke maatregelen uit Zandmaas pakket II die in het ...
help
Inrichtingsplan Hoogwatergeul Raaijweide [Boek]
Stevens, H. \ Herik, K. van den \ 2007
Dit plan beschrijft de inrichting van een hoogwatergeul in het gebied Raaijweide, op de westoever van de Maas ter hoogte van het centrum van Venlo. Raaijweide is een ca 19 ha groot deel van het winterbed van de Maas en was tot enkele jaren geleden la ...
help
Het Bossche Broek : gebiedsanalyse en voorstellen voor schraallandbeheer [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ Geensen, T. \ 2007
Voor het Bossche Broek stelt Dienst Landelijk Gebied een inrichtingsplan op. Voordat maatregelen voor herstel van aanwezige schraalgraslanden gedaan worden, is een landschapsecologische analyse opgesteld.
help
Essche Stroom : beknopte gebiedsanalyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2007
Landschapsecologische analyse van het gebied rond de Essche Stroom, gelegen tussen Oisterwijk en Vught. Dit in het kader van vroegere bevloeiingsvelden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.