Login

Hydrotheek

help
De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie [Boek]
Koerselman, G.J. \ Landinrichtingsdienst \ 1987
Op grond van recent bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek worden nieuwe depressietabellen gepresenteerd, waarin een relatie wordt gelegd tussen opbrengstdepressies en wateroverlast en opbrengstdepressies gekoppeld aan vochttekorten. Ten opzichte ...
help
Zuivering van oppervlaktewater met behulp van riet- en biezenvegetatie (literatuurstudie en veldonderzoek) : 1e concept [Boek]
Proper, B. \ 1987
Gebruiksmogelijkheden van een helofytenfilter
help
Onderzoek wateroverlast en bodemerosie Catsop (gemeente Stein, Limburg) [Boek]
1987
help
Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 2: De otter [Boek]
Herwaarden, G.J. van \ 1987
De hoofddoelstelling van deze literatuurstudie wordt als volgt omschreven: het verschaffen van adviezen voor het treffen en/of vermijden van maatregelen bij de planvorming en uitvoering van landinrichtingsprojecten, ten behoeve van het in stand houde ...
help
Voorspelling van de veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht als gevolg van landinrichting : eindrapport [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1987
Rapport Landinrichtingsdienst, Werkgroep Water Bodem en Lucht
help
Centraal afvoersysteem drainagewater : onderzoek naar de technische en financiele aspecten van een centraal afvoersysteem drainagewater binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland : in opdracht van: De Landinrichtingsdienst, Het Hoogheemraadschap van Delfland [en] het Tuinbouwbedrijfsleven [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1987
Drainageonderzoek Heidemij
help
Hydrologische aspecten van de Staverense Zuidermeerpolder [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Afstemming streekplan-landinrichtingsplan - Deelrapport: Hydrologische veranderingen in natuurgebieden : overzicht van benodigde gegevens, analyse methoden en modellen [Boek]
Adriaanse, P.I. \ 1987
help
Ruilverkaveling "Midden - Tjonger" : notitie inzake polder Mildam - Oudeschoot [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Ruilverkaveling Wonseradeel - Zuid : gewenste afvoernormen in de droogmakerijen [Boek]
Janssen, F.B. \ 1987
help
Hydrologisch onderzoek Noorderpark [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1987-1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.