Login

Hydrotheek

help
De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel [Boek]
Freeve, J. \ 1958
COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
help
Voorbeeldenboek waternood [Boek]
Huijskes, H. \ Geerlink, H. \ Groot, L. de \ 2005
Om de waterschappen en landinrichtingscommissies te ondersteunen bij de toepassing van Waternood heeft de Provincie Overijssel aan Dienst Landelijk Gebied gevraagd om een voorbeeldenboek samen te stellen. Het boek beschrijft mogelijke waternoodmaatre ...
help
"Samenwerken aan natuur in het rivierengebied" [Boek]
Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ Leenders, V.F. \ 1999
In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
help
'In de ogen van de otter' : verslag van tweedaagse seminar over natuurontwikkeling in laagveengebieden, 17 oktober 2000: Rottige Meenthe, De Weerribben, De Wieden, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud, 18 oktober 2000: Alde Feanen, Hotel Restaurant Princenhof, Eernewoude [Congresverslag]
Staatsbosbeheer \ It Fryske Gea \ 2000
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Organisatie in handen van Staatsbosbeheer
help
Waterlandgoed Enschede : de verbeelding van het water [Boek]
Strootman, B. \ Staay, A. van der \ 2003
help
Definitiestudie OGR-landbouw [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Vries, F. de \ 2001
help
Definitiestudie OGR-landbouw: deelrapport ecologie [Boek]
Runhaar, H. \ 2001
help
Spongiteit, een kwestie van volhouden : vasthouden is beter dan tegenhouden: een verkenning [Boek]
Corporaal, A. \ 2002
In opdracht van de Provincie Overijssel hebben ALTERRA en Dienst Landelijk Gebied ver-kend of het begrip spongiteit voor de praktijk van waterbeleid en waterbeheer toepas-baar is. Spongiteit is een indicator die duidt op de eigenschap van een stroomg ...
help
Te uitnodigende natuur in Twente : kritiek \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Tilborg, H. van \ 2012
Inrichting van een gebied gelegen aan de stadsrand van Enschede. Het gebied, Kristalbad geheten, is in eerste instantie een retentiegebied, dat stedelijk water uit Enschede opvangt. Daarnaast zorgt het voor natuurlijke zuivering van het oppervlaktewa ...
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 1: Vooronderzoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Jong, S.P. de \ Wentink, R. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 2: Infiltratievoorziening Geren [Boek]
Boogaard, F.C. \ Darwinkel, B. \ Wentink, R. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 3: Infiltratievoorziening Schellerhoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Darwinkel, B. \ Wentink, R. \ 1999
help
Ruimte voor een laagveenmoeras in Noordwest-Overijssel : een studie naar de grootste barrières voor de fauna in de laagveenmoerasgebieden van Noordwest-Overijssel [Boek]
Krekels, R. \ Hoogerwerf, G. \ 1999
Gebiedsinformatie Natuurmonumenten
help
Milieukwaliteit landelijk gebied Overijssel : aandachtsgebieden en maatregelen [Boek]
Harmsel, A. ter \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.