Login

Hydrotheek

help
De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Brabant [Boek]
Kouwe, J.J. \ Vrijhof, B. \ 1958
COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
help
Wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant : concept-nota [Boek]
Landinrichtingsdienst \ Noord-Brabant. Provinciale Waterstaat \ 1962
help
Verslag en resultaten van de brede discussie zoetwatersituatie voor de landbouw in de Delta : pilot Tholen en Sint Philipsland [Boek]
TNO Bouw en Ondergrond \ 2007
Het samenwerkingsverband van TNO, WL, RIKZ en DLG heeft in 2006 in opdracht van de Deltaraad (provincies Zeeland en Noord Brabant) een brede discussie op Tholen en St. Philipsland georganiseerd. Achtergrond: het op een kier zetten van de Haringvliets ...
help
"Samenwerken aan natuur in het rivierengebied" [Boek]
Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ Leenders, V.F. \ 1999
In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
help
Ecologische aspecten van overstroming en inundatie : literatuuronderzoek naar de gevolgen van overstroming en inundatie voor de Brabantse natuurdoeltypen [Boek]
Molen, P.C. van der \ Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant \ 2002
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dommel [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Land van Nassau [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Maaskant [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Waterbergingskansenkaart op basis van het Landschapsecohydrologisch structuurbeeld Noord-Brabant [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2004
Noord-Brabant heeft een landschapsecohydrologisch structuurbeeld laten opstellen, dat uitmondt in een waterkansenkaart. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en Dienst Landelijk Gebied
help
Onderzoek visstand watersysteem Mark en Vliet : hoofdrapport [Boek]
Quak, J. \ Riemersma, P. \ Goeting, G.C.W.M. \ Schouten, W.J. \ 1996
help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding en natuurherstel in: De Lage Vugtpolder [Boek]
Projectteam Lage Vugtpolder \ 1996
help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding Brabantse Wal : fase 2 en 3 [Boek]
Projectteam Brabantse Wal \ 1996
Visie Natuurmonumenten
help
Water op peil : perspectieven van waterconservering in het zandgebied van Noord-Brabant : een agro-hydrologische analyse [Boek]
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden \ 1996
help
Catalogus groenblauwe diensten [Boek]
2018-[?]
De Europese Commissie heeft de Catalogus Groenblauwe Diensten getoetst aan de voorwaarden die de commissie stelt aan staatssteun. Nederlandse overheden beschikken daarmee over een richtsnoer voor het toekennen van subsidie. Toe te kennen voor het lev ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.