Login

Hydrotheek

help
"Kan die kaart op zomerpeil?" : communicatie over waternood in Dalmsholte [Boek]
Hoekstra, J.R. \ 2001
In deze rapportage wordt verslag gedaan van een communicatiestudie in het deelgebied Dalmsholte in Overijssel. Het betreft een case-studie voor het project Communicatie rond Waternood en Peilbesluiten, dat in opdracht van de STOWA wordt uitgevoerd. I ...
help
Definitiestudie OGR-landbouw [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Vries, F. de \ 2001
help
Definitiestudie OGR-landbouw: deelrapport ecologie [Boek]
Runhaar, H. \ 2001
help
Boeren met ruimte voor water, landschap en natuur in Olst-Wezep : een quickscan naar meer mogelijkheden voor boeren om bedrijfsmatig rekening te houden met ruimte voor water(berging), landschap en natuur in het landinrichtingsproject Olst-Wesepe [Boek]
Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 2002
In het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe is de consequentie van het vigerende water- en natuurbeleid dat er een relatief groot oppervlak gronden aan de landbouw moet worden ont-trokken (aankoop) om zaken als ruimte voor waterberging, landschap en nat ...
help
Rijn in beeld - Dl. 2: Inrichting, beheer en beleid langs grote rivieren [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. In dit deel van Rijn in beeld staat inrichting, beheer en beleid l ...
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 1: Vooronderzoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Jong, S.P. de \ Wentink, R. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 2: Infiltratievoorziening Geren [Boek]
Boogaard, F.C. \ Darwinkel, B. \ Wentink, R. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 3: Infiltratievoorziening Schellerhoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Darwinkel, B. \ Wentink, R. \ 1999
help
Retentie achter Ramspol : quick-scan naar de mogelijkheden voor waterstand-verlagende maatregelen tijdens hoge afvoeren in Overijssel ; eindrapportage juni 1998 [Boek]
Dormans, M.P. \ Geerlink, H.T. \ Groot, G. de \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.