Login

Hydrotheek

help
Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dommel [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 1: Meetprogramma [Boek]
Beest, J.G. te \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 4: Kwantitatieve hydrologische systeemanalyse [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 5: Effecten van ingrepen op de uitspoeling van stikstof en fosfor [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 6: Ecologische effectvoorspelling met NATLES [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Runhaar, J. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 2: Simulatie van de regionale waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Walsum, P.E.V. van \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.