Login

Hydrotheek

help
Plan van aanpak : verdrogingsbestrijding Brabantse Wal : fase 2 en 3 [Boek]
Projectteam Brabantse Wal \ 1996
Visie Natuurmonumenten
help
Evaluatie Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) [Boek]
Malenstein, A.G. van \ Dewachter, M.M.F. \ Kusse, P.J. \ 1997
help
De waterhuishouding van het Bargerveen en het herinrichtingsgebied Schoonebeek [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Beest, J.G. te \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1998
Voor het hoogveenreservaat 'Bargerveen' en omgeving wordt een gebiedsvisie ontwikkeld in het kader van het Natuurbeleidsplan. Het herinrichtingsgebied 'Schoonebeek' is in 1990 op het voorbereidingsschema voor de landinrichting geplaatst. Het opstelle ...
help
Ontwikkeling van Deltanatuur in de Rijn-Maasmonding : ruimte voor water bij toenemende verstedelijking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, T. \ 2001
Beschrijving van een aantal projecten in het kader van 'Deltanatuur', dat als doel heeft om tot 2010 circa 3000 ha natte natuur te realiseren in het deltagebied, zowel buitendijks als binnendijks. Versterking van de getijdenwerking en de zout-zoetwat ...
help
Inrichtingsplan Rijnwaardense uiterwaarden : ruimte voor water en natuur bij Lobith [Boek]
Overland \ 2001
Resultaten van de integrale planvorming van de Rijnwaardse uiterwaarden (Gelderse Poort). Met aandacht voor een duurzame bescherming, zoals verlagen van uiterwaarden en rivierbedverruimenende maatregelen. De nabije ligging van de splitsing van Waal e ...
help
Waternood-toepassing voor raamplangebied Utrecht-West : combinatiemogelijkheden voor natuur en recreatie [Boek]
Hoogland, T. \ 2002
In het raamplangebied Utrecht-West zijn op basis van typeringen voor recreatie en natuur ruimtelijke inrichtingsvarianten voor natuur en recreatie vastgesteld. Voor specifieke elementen binnen de recreatiedoeltypen en voor natuurdoeltypen zijn de hyd ...
help
Waterberging in stedelijke randzones : succes- en faalfactoren voor het in de praktijk realiseren van het planningsconcept "Blauwe Contouren" [Boek]
Gerritsen, A.L. \ 2004
Onderwerp van het rapport zijn succes- en faalfactoren bij het proces en organisatie van het in de praktijk brengen van het planningsconcept ‘Blauwe Contouren’. Dit zijn stedelijke randzones waar ruimte voor water gerealiseerd wordt in combinatie met ...
help
Kwaliteitsprincipes uiterwaardinrichting : principes voor de landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied [Boek]
Peters, B. \ 2009
Er wordt in het Nederlandse rivierengebied al meer dan 20 jaar gewerkt aan de planvorming en realisatie van grote uiterwaardinrichtingsprojecten. De manier waarop deze inrichtingsprojecten worden vormgegeven vormt in feite de blauwdruk voor de kwalit ...
help
De natuur van de natte overstromingsvlakte : de Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 [Boek]
Kurstjens, G. \ 2010
Het studiegebied is de Buiten Ooij bij Nijmegen. De Oude Waal en de rietvelden ter hoogte van Tiengeboden vormen prominente onderdelen van een bekade uiterwaard. Sinds 2005 zijn vrijwel alle landbouwgronden rondom de Oude Waal overgedragen aan Staats ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.