Login

Hydrotheek

help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
help
Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Keulen, T. van \ 1982
Ten behoeve van een optimaler waterbeheer is een waterbeheersplan opgesteld voor een deel van de Drentse Veenkolonien. Aansluitend hierop verricht het ICW, in samenwerking met het waterschap en de Landinrichtingsdienst, onderzoek naar de mogelijkhede ...
help
Effecten van peilbeheer in het gebied van "De Monden" (Drenthe) [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ 1985
Het onderzoek vond plaats tussen 1978 en 1982, en had als doel relevante hydrologische en bodemkundige eigenschappen te bepalen en om een uitgebreide waterbalansstudie te maken. Als proefgebied werd gekozen het circa 8000 ha groot plangebied 'De Mond ...
help
ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
help
Onderzoek waterbeheer in de ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange : onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van peilbeheer in natuur - en landbouwgebieden [Boek]
Post, H. \ Bakel, P.J.T. van \ 1986
help
Cultuurtechnisch vademecum [Boek]
Cultuurtechnische Vereniging \ 1988
help
De rol van stikstof bij schaderegelingen bij vernatting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noij, G.J. \ 1999
help
Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten - Opheusden [Boek]
Mulder, J.R. \ Overkamp, E.T.M. \ Brouwer, F. \ 1992
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is van juli 1990 tot december 1991 een abiotisch en biotisch onderzoek uitgevoerd in het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. Het onderzoek (fase 2) bouwt voort op de aanbevelingen die in fase 1 ...
help
Afstemming streekplan-landinrichtingsplan - Deelrapport: Hydrologische veranderingen in natuurgebieden : overzicht van benodigde gegevens, analyse methoden en modellen [Boek]
Adriaanse, P.I. \ 1987
help
Droogteschade aan wegen bij bermbeplanting \ Wegbouwkundige werkdagen... [Artikel]
Bakker, J.W. \ Cornelissen, P. \ Putten, T.H. van \ 1992
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stavenisse : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek] - Herz. uitg.
Leenders, W.H. \ 1994
help
Relatie tussen kwel- en wegzijgingsgebieden in het landinrichtingsproject Roden - Norg [Boek]
Massop, H.T.L. \ Wit, K.E. \ 1993
help
Geostatistische interpolatie van de gemiddeld laagste grondwaterstand met behulp van hoogtepunten in een deel van het ruilverkavelingsgebied Aardenburg [Boek]
Stolp, J. \ Knotters, M. \ Pleijter, G. \ 1994
help
De doorlatendheid van de bodem in het natuurgebied "Beerzerveld" : de onverzadigde doorlatendheid van de kazige B-horizont [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ Stolte, J. \ Woesten, J.H.M. \ 1990
In het natuurgebied "Beerzerveld" is nagegaan of er veranderingen in de schijnspiegel optreden bij een verlaging van de grondwaterstand door waterwinning. Daartoe zijn grondmonsters genomen van de kazige B-horizont in PVC cilinders en is de verzadigd ...
help
Een geohydrologische systeembeschrijving van het noordelijke deel van het herinrichtingsgebied Bergen - Schoorl [Boek]
Mulder, J.R. \ Spoelstra, J. \ 1995
help
Herstel van natte, soortenrijke graslanden : themadag AB-DLO, in samenwerking met SC-DLO, LUW, DLG, IKC-N en Natuurmonumenten, gehouden op 6 november 1997 te Wageningen [Congresverslag]
Oomes, M.J.M. \ Korevaar, H. \ 1998
help
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Kust West Zeeuwsch - Vlaanderen : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Pleijter, G. \ 1996
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Philippine : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Leenders, W.H. \ 1996
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 1: Meetprogramma [Boek]
Beest, J.G. te \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.