Login

Hydrotheek

help
Gewenste toepassingen met digitale vegetatie-karteringen t.b.v. SPIN-OV - project GIS - vegetatie [Boek]
Voet, H.A.L.J. \ 1990
help
Standaardisering en opbouw digitale vegetatie-kartering t.b.v. GIS-vegetatie [Boek]
Voet, H.A.L.J. \ 1990
help
Waterbeheer en waterkering \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Vonk, J.J. \ Brandsen, P.F.J. \ 1995
help
'In de ogen van de otter' : verslag van tweedaagse seminar over natuurontwikkeling in laagveengebieden, 17 oktober 2000: Rottige Meenthe, De Weerribben, De Wieden, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud, 18 oktober 2000: Alde Feanen, Hotel Restaurant Princenhof, Eernewoude [Congresverslag]
Staatsbosbeheer \ It Fryske Gea \ 2000
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Organisatie in handen van Staatsbosbeheer
help
Toepassing Waternood in verdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck : GGOR en Waternood (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Swart, E. de \ Klaarenbeek, R. \ 2003
De Dienst Landelijk Gebied is één van de grondleggers van de Waternood-aanpak. In de rapportage waarin de aanpak werd gepresenteerd, zijn aanbevelingen gedaan om de methodiek verder te operationaliseren. Dit vormde de aanzet voor het STOWA-onderzoeks ...
help
De herziening van de afwatering van het noordelijk deel van Zuid-Beveland in verband met het Drie-Eilandenplan [Boek]
1959
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : haalbaarheid en projectplan [Boek]
2013
Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om ...
help
Verdrogingsbestrijding Oosterbos te Emmen : hydrologisch onderzoek [Boek]
Grontmij \ 1996
help
Ruimte voor Rijntakken : wat het onderzoek ons heeft geleerd [Boek]
Silva, W. \ Klijn, F. \ Dijkman, J. \ 2000
Samenvattend overzicht van de resultaten van de diverse, met name rivierkundige, deelonderzoeken die tot op heden hebben plaatsgevonden in het kader van het rivierverruimingsproject Ruimte voor Rijntakken (RvR). Dit project betreft het onderzoeken va ...
help
Milieukwaliteit landelijk gebied Overijssel : aandachtsgebieden en maatregelen [Boek]
Harmsel, A. ter \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.