Login

Hydrotheek

help
Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging \ Nieuwsbericht / Dienst Landelijk Gebied [Artikel]
2014
Door de inrichting van de Onnerpolder en de Oostpolder heeft de provincie Groningen er een nieuw natuurgebied van 875 hectare bij. De twee polders tussen Haren en Noordlaren hebben ook een belangrijke functie als waterwingebied en waterbergingsgebied ...
help
Water-win-st : natuur en drinkwater: twee druppels water [Boek]
Corporaal, A. \ Geerink, H. \ Groen, S. \ 1994
help
Milieu- en vegetatieveranderingen in het schraalland van Koolmansdijk (gemeente Lichtenvoorde), 1952 - 1988 [Boek]
Farjon, A. \ Wiertz, J. \ 1989
help
Geohydrologische inventarisatie van waterwingebieden : een inventarisatie ten behoeve van de Werkgroep "Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden" [Boek]
Cattenstart, G.C. \ 1983
Bij de grondwaterwinning op zandgronden is een aanzienlijke stijging van de nitraatbelasting te verwachten. Door de werkgroep "Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden" wordt nu nader onderzoek gedaan. Een eerste aanzet daartoe is een beschrijving van ...
help
Grondwaterwinning in het landelijk gebied en aspecten van inrichting en beheer [Boek]
Georg, G.J.R. \ Rijsbergen, D. van \ Naaijkens, H.J.M. \ 1990
help
Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
help
Vierde nota waterhuishouding en notitie wateroverlast \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeeman, W.P.C. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.