Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Nederlandse overheidsdiensten leren van Turkije \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blok, K. \ Geensen, T. \ Oliemans, W. \ 2010
De Dienst Landelijk Gebied heeft de afgelopen drie jaar in het kader van een kennisuitwisselingsprogramma van de Europese Unie 30 specialisten uit de Nederlandse watersector naar Turkije gestuurd om daar Turkse ambtenaren te trainen met de implementa ...
help
Centraal afvoersysteem drainagewater : onderzoek naar de technische en financiele aspecten van een centraal afvoersysteem drainagewater binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland : in opdracht van: De Landinrichtingsdienst, Het Hoogheemraadschap van Delfland [en] het Tuinbouwbedrijfsleven [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1987
Drainageonderzoek Heidemij
help
Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
help
Integraal waterbeheer in natuurreservaat Nooitgedacht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boeyen, H. \ 2002
In de Krimpenerwaard wordt 2500 ha agrarische grond omgezet in natuur. Al bij de planvorming (1994) is rekening gehouden met het ontstaan van nieuwe waterkwaliteitsdoelstellingen
help
Minder kans op wateroverlast : informatie over de Systeemanalyse Schouwen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2002
Het waterschap heeft laten onderzoeken hoe het geheel van waterlopen, gemalen en stuwen (het watersysteem) in de polder Schouwen functioneert bij extreme neerslaghoeveelheden en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn
help
Spongiteit, een kwestie van volhouden : vasthouden is beter dan tegenhouden: een verkenning [Boek]
Corporaal, A. \ 2002
In opdracht van de Provincie Overijssel hebben ALTERRA en Dienst Landelijk Gebied ver-kend of het begrip spongiteit voor de praktijk van waterbeleid en waterbeheer toepas-baar is. Spongiteit is een indicator die duidt op de eigenschap van een stroomg ...
help
Institutional organisation of the water management in The Netherlands \ Acta gestión sostenible del agua y control de inundaciones Area Pampeana Central Bajos Submeridionales : seminario bilateral Argentino-Holandés, Abril 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina = Proceedings sustainable management of water and flood protection in the areas Pampeana Central Bajos Submeridionales : bilateral Argentine-Netherlands water seminar, April 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina [Hoofdstuk uit boek]
Zee, T. van der \ 2002
help
Schade en schaderisico's aan gebouwen en wegen bij polderpeilverlagingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Janssen, F. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.