Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland [Boek]
  Koolhaas, J.F. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente [Boek]
  Bos, H. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel [Boek]
  Freeve, J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Gelderland [Boek]
  Reuter, K.N. \ Kouwe, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht [Boek]
  Voort, M. van der \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Brabant [Boek]
  Kouwe, J.J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg [Boek]
  Hellings, A.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Voorbeeld van de berekening van een waterbeheersingsplan waarbij gebruik gemaakt is van de computerprogramma's CORLIST, DIWA, GROND en TEKDIGRO [Boek]
  Andre, D. \ Gelok, A.J. \ 1976
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stol, P.T. \ Vrijhof, B. \ 1958
  TNO onderzoek waterhuishouding COLN. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Rivierenmagazine [Tijdschrift]
  Gelderland \ \ 1998-2012
  help
  Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
  Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
  Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
  help
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
  help
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
  help
  Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hop, J. \ Vriese, F.T. \ 2014
  Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de b ...
  help
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Chen, C. \ Os-Koomen, B. van \ Schönlau, S. \ Zawadowski, T. \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tuss ...
  help
  Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veer, G. van der \ 2013
  Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Kiestra, E. \ 2008
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
  help
  Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging \ Nieuwsbericht / Dienst Landelijk Gebied [Artikel]
  2014
  Door de inrichting van de Onnerpolder en de Oostpolder heeft de provincie Groningen er een nieuw natuurgebied van 875 hectare bij. De twee polders tussen Haren en Noordlaren hebben ook een belangrijke functie als waterwingebied en waterbergingsgebied ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.