Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waterschapslasten in de provincie Gelderland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  De waterschapslasten in de provincie Friesland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  De waterhuishouding voor de landbouw in Nederland \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
  Herweijer, S. \ Rossum, H. van \ 1956
  help
  De waterhuishouding van het Bargerveen en het herinrichtingsgebied Schoonebeek [Boek]
  Walsum, P.E.V. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Beest, J.G. te \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1998
  Voor het hoogveenreservaat 'Bargerveen' en omgeving wordt een gebiedsvisie ontwikkeld in het kader van het Natuurbeleidsplan. Het herinrichtingsgebied 'Schoonebeek' is in 1990 op het voorbereidingsschema voor de landinrichting geplaatst. Het opstelle ...
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stol, P.T. \ Vrijhof, B. \ 1958
  TNO onderzoek waterhuishouding COLN. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De waterhuishouding van de Lopikerwaard opnieuw ingericht \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Brand, M. \ 1990
  help
  De waterbehoefte en de watervoorziening van gewassen [Boek]
  Duin, R.H.A. van \ 1956
  help
  De waterbeheersing van St. Philipsland na de afsluiting van de zeearmen [Boek]
  Frieling, G. \ Meegen, W.A. van \ 1971
  help
  De voorbeeldwerking van het Nannewijd \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
  1996
  help
  De visotter in Groot-Brittannie : aspecten van onderzoek, behoud en beheer : vakreis 25 augustus - 6 september 1987 [Boek]
  Laar, J.A.J. van de \ 1988
  help
  Een verkenning van de afwatering van Walcheren [Boek]
  1976
  help
  De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
  De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
  help
  Te uitnodigende natuur in Twente : kritiek \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
  Tilborg, H. van \ 2012
  Inrichting van een gebied gelegen aan de stadsrand van Enschede. Het gebied, Kristalbad geheten, is in eerste instantie een retentiegebied, dat stedelijk water uit Enschede opvangt. Daarnaast zorgt het voor natuurlijke zuivering van het oppervlaktewa ...
  help
  Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
  help
  De romantische Lingedijk : fijne lijn tussen de baron, sinterklaas, Abraham Kuyper en baklava {de dijk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Tilstra, M. \ Buuren, M.V. van \ Bos, M. \ Nederlanden, H. der \ 2013
  Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk: de Lingedijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek brengt ons in het hart van de Betuwe waar de Linge me ...
  help
  De rol van stikstof bij schaderegelingen bij vernatting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Noij, G.J. \ 1999
  help
  De risico’s van natuurontwikkeling op landbouwgrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Welle, M. van der \ Jensen, I. \ Bijlmer, A. \ Lankester, J. \ 2012
  Bij de ontwikkeling van ‘nieuwe natte natuur’ op voormalige landbouwgronden bestaat het risico dat nutriënten, die in de bodem zijn opgeslagen, terechtkomen in het oppervlaktewater. De hoeveelheid te mobiliseren nutriënten, vooral fosfaat, kan aanzie ...
  help
  De relatie tussen vochthoudend vermogen van het bodemprofiel, de grondwaterdiepte en de opbrengst bij haver, volgens een onderzoek in 1952 in het stroomgebied van de Lollebeek [Boek]
  Schothorst, C.J. \ [1953]
  help
  Het probleem van de herontginningsbehoefte en de waterhuishouding in de veenkoloniale gebieden van Oostelijk Drenthe en Groningen [Boek]
  Westendorp, H.G. \ 1955
  help
  De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier [Boek]
  Huis in 't Veld, A.B. \ Fonck, H. \ Visser, W.C. \ [1950]
  Geologische en geomorfologische achtergronden bij het ontstaan van de IJssel bij Kampen. Geen duidelijke verzande rivierarmen doen zich daar voor. Een deltagebied is zelden in rust. De transgressie van de 13de eeuw komt hier ter sprake.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.