Login

Hydrotheek

help
De betekenis van bossen voor de kwaliteit van grondwater \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Draaijers, G.P.J. \ Hartholt, H. \ 1993
help
Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
help
Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ Vissers, H.J.S.M. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Modellering van slibsedimentatie van zware-metalenbelasting in een uiterwaard langs de Waal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Perk, M. van der \ Ertsen, A.C.D. \ Bleuten, W. \ 1992
help
Hydrologische uitgangspunten voor bufferzones \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bleuten, W. \ Garritsen, T. \ 1993
Uitleg van de betekenis van bufferzones naast kerngebieden, zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan
help
Atmospheric deposition in forest edges measured by monitoring canopy throughfall \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.