Login

Hydrotheek

help
De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
Bleuten, W. \ 1990
help
De betekenis van bossen voor de kwaliteit van grondwater \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Draaijers, G.P.J. \ Hartholt, H. \ 1993
help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
help
Process-oriented modelling tools for sustainable land use and water supply at catchment level \ Utilizacion y manejo sostenible de los recursos hidricos : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Gaans, P.F.M. van \ Bleuten, W. \ Perk, M. van der \ 1996
help
Spatial variation of chemicals in sediments in small aquatic systems \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Perk, M. van der \ Bleuten, W. \ 1993
help
Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ Vissers, H.J.S.M. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater : bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen op de Nederlandse zandgronden [Boek]
Vissers, H.J.S.M. \ Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1985
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) is door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een analyse gemaakt va ...
help
Modellering van slibsedimentatie van zware-metalenbelasting in een uiterwaard langs de Waal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Perk, M. van der \ Ertsen, A.C.D. \ Bleuten, W. \ 1992
help
Inventarisatie van de vermesting van het ondiepe grondwater in de gehele provincie Utrecht [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1986
help
Hydrologische uitgangspunten voor bufferzones \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bleuten, W. \ Garritsen, T. \ 1993
Uitleg van de betekenis van bufferzones naast kerngebieden, zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan
help
Atmospheric deposition in forest edges measured by monitoring canopy throughfall \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Atmosferische depositie in bosranden met name met betrekking tot ammoniak en ammonium [Boek]
Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.