Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Thonon, I. \ 2003
Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
help
Strategie om ecologische modellen te toetsen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, S.C. \ Lee, G.E.M. van der \ 2001
help
Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ Vissers, H.J.S.M. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hollander, A. \ 2003
Natuurmonumenten wil in het Wooldse Veen (bij Winterswijk) de regeneratie van hoogveen bevorderen. Daartoe moet de waterhuishouding aangepast worden. Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de huidige kwaliteit is van de hydrologische en hydroc ...
help
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
help
Calcium : indicator voor de herkomst van grondwater? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schot, P.P. \ Vliet, R.E. van der \ Wassen, M.J. \ 2001
Zeggenvegetaties en blauwgraslanden behoren tot de meest bedreigde vegetaties van Nederland. Ze kunnen onder andere worden beschermd dankzij de aanvoer van kalkrijk kwelwater uit hooggelegen infiltratiegebieden zoals stuwwallen. Omdat dat echter een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.