Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
Bleuten, W. \ 1990
help
The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
Sutanudjaja, E.H. \ 2012
In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
help
The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
Pedroli, G.B.M. \ 1989
help
The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
Kwadijk, J.C.J. \ 1993
help
The impact of biological factors on the deposition of fine-grained sediment in the Oosterschelde (The Netherlands) = De invloed van biologische factoren op de afzetting van slib in de Oosterschelde [Proefschrift]
Brinke, W.B.M. ten \ 1993
help
De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
Vogelzang, I. \ 1956
help
The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
Leenaers, H. \ 1989
help
The development and hydraulic roughness of subaqueous dunes [Proefschrift]
Wilbers, A. \ 2004
Het is mogelijk de grootte en stromingsweerstand van duinen in de Rijn in Nederland te voorspellen. Hierdoor kunnen de waterstanden tijdens extreme hoogwaters beter worden voorspeld
help
Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
Beumer, V. \ 2009
Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
help
Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
Loon, A.H. van \ 2010
De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
help
Suspended sediment in the river Rhine : the impact of climate change on erosion, transport, and deposition = Suspensief sediment transport in de Rijn : het effect van klimaatveranderingen op erosie, transport en sedimentatie [Proefschrift]
Asselman, N.E.M. \ 1997
help
Patterns of groundwater quality : in sandy aquifers under environmental pressure [Proefschrift]
Vissers, M.J.M. \ 2005
This thesis addresses the problem identified by developing smart strategies for optimal use of obtainable information on groundwater hydrology and geochemistry. It aims at the following questions: 1. What is the spatio-temporal distribution of ground ...
help
Nutrient fluxes in the Rhine and Elbe basins [Proefschrift]
Wit, M. de \ 1999
help
Nitrogen, phosphorus and potassium flows controlling plant productivity and species richness : eutrophication and nature management in fens and meadows [Proefschrift]
Olde Venterink, H.G.M. \ 2000
help
Muddy waters : uncertainty issues in modelling the influence of bed sediments on water composition [Proefschrift]
Perk, M. van der \ 1996
help
Mapping groundwater quality in the Netherlands = Het karteren van de grondwaterkwaliteit in Nederland [Proefschrift]
Pebesma, E.J. \ 1996
help
Hydrological now- and forecasting : integration of operationally available remotely sensed and forecasted hydrometeorological variables into distributed hydrological models [Proefschrift]
Schuurmans, J.M. \ 2008
Containing: Effect of spatial distribution of daily rainfall on interior catchment response of a distributed hydrological model. Remotely sensed latent heat fluxes for improving modelled soil moisture predictions. Ability to forecast regional soil mo ...
help
Hydrological extremes : improving simulations of flood and drought in large rever basins [Proefschrift]
Wanders, N. \ 2015
In grote delen van de wereld zijn hydrologische extremen een regelmatig terugkerend verschijnsel met grote maatschappelijke gevolgen. Wat betreft economische schade en verlies aan mensenlevens zijn overstromingen en droogte de belangrijkste hydrologi ...
help
Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation : airborne parameterization and field validation [Proefschrift]
Straatsma, M. \ 2007
De Utrechtse geowetenschapper Menno Straatsma heeft een nieuwe methode ontwikkeld om geautomatiseerd kaarten te maken van de vegetatiehoogte en de vegetatiedichtheid in riviergebieden. Door klimaatverandering worden in de toekomst hogere waterstanden ...
help
A Holocene flood record of the Lower Rhine = Overstromingen van de Beneden-Rijn gedurende het Holoceen [Proefschrift]
Toonen, W.H.J. \ [2013]
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de maximale afvoer van de Rijn en mogelijke overstromingsrisico's heeft Willem Toonen in zijn promotieonderzoek historische bronnen en sedimentalogische karakteristieken gebruikt om het archief van overstromin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.